Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
July 11, 1710 Meynden over Ceylon na het vaderland geprojecteerd file 2534, folio 366
Nov. 14, 1710 De fluyt Corsloot na ’t vaderland aangelegt file 2534, folio 664
Dec. 5, 1710 Twee schepen na ’t vaderland, een na Mocha en een na Ternaten over Bima aangelegt file 2534, folio 728
May 1, 1711 ’t Schip Rijssel uyt het vaderland in de Straat file 2535, folio 345
July 20, 1711 ’t Schip ’t Vaderland Getrouw uyt het patria in de Straat file 2536, folio 540
Oct. 16, 1711 Meervlied na ’t vaderland, Charlois na Cheribon, en de twee vaartuygen na Cheribon aangelegt file 2536, folio 853
March 22, 1712 Aangelegde schepen na Cormandel, Japan en Bengale en ’t vaderland file 2537, folio 208
July 22, 1712 Aangelegde schepen na ’t vaderland, Mallabaar, Ceylon en Bengalen file 2537, folio 449
Dec. 5, 1712 De fluyt Arion mede uyt het vaderland met [157?] coppen daaronder den predicant Sell file 2537, folio 820
Dec. 5, 1712 De fluit ’t Hemert uyt het vaderland met 146 coppen file 2537, folio 824
Feb. 10, 1713 Beverwijk uyt het vaderland met 210 coppen daaronder den predicant Gellius Geldesma file 2538, folio 88-90
March 7, 1683 Resolutie om enige kerckelijke geslooten brieven met onse papieren soodanigh nae ’t vaderland te senden file 2495, folio 281
May 11, 1683 ’t Juweel rubijn capessoy uyt het vaderland gecomen nae Cormandel te senden om te koop te presenteeren file 2495, folio 466
Oct. 20, 1683 Item 40000 lb nagelen nae ’t vaderland te senden file 2495, folio 957
Nov. 10, 1683 Resolutie om alle de blaauwe lijnwaten na ’t vaderland te senden file 2495, folio 1059
Jan. 5, 1681 [De generale en particuliere brieven aan de heeren en meesters na ’t vaderland getekent] file 2488, folio 41
Jan. 31, 1670 Brieven na het vaderland geteeckent file 2473, folio 21
April 19, 1671 De fluyt Buren uyt het vaderland file 2474, folio 85
June 21, 1671 De fluyt de Pijnacker uyt het vaderland file 2474, folio 163
July 28, 1671 Het schip IJsselsteyn uyt het vaderland file 2474, folio 218