Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Aug. 12, 1689 Drie translaat brieven[455] van den coninck tot Batchian aen haer gemelte Hooge Regeering tot Batavia file 2505, folio 533-535
Aug. 12, 1689 Per Javaans vaartuygh uyt de Straat Sunda briefje[456] van de opperhoofden op het schip Zion file 2505, folio 535
Aug. 12, 1689 De chialoup ’t Casteel Batavia naer de Straat Zunda met een briefje aen den opperhoofden van ’t schip Zion file 2505, folio 535-536
Aug. 12, 1689 Thien Engelsen van de Royaal James met Sint Martensdijk naar Cormandel over te laten vaeren file 2505, folio 536
Aug. 12, 1689 800 lasten rijs tot Batavia in te coopen file 2505, folio 536
Aug. 12, 1689 En 200 ditto uyt Ziam file 2505, folio 536
Aug. 12, 1689 70 à 80 lasten cadjangh en boonties van Zumanap te vorderen voor de retourvloot file 2505, folio 536
Aug. 12, 1689 Den voorraat van croonen en ducatons nevens de ducatons die nog verwagt werden alle naar Bengale te senden file 2505, folio 536
Aug. 12, 1689 Den ouden thol maer te vorderen van de aanbrengers der gevorderde Japaerse suyker voor Persia file 2505, folio 536
Aug. 12, 1689 Den schipper Jan Gerrits van ’t Huys te Spijk gaet over op ’t schip Nederlant tegen den schipper Marcelles Kock file 2505, folio 536
Aug. 12, 1689 Nader besoigne over den rebelligen Capiteyn Joncker file 2505, folio 537
Aug. 13, 1689 Den Pangerang Zouradiwangsa vertreck nu weder naar Lampon en wert beschoncken file 2505, folio 537
Aug. 13, 1689 Den romp van ’t schip Couwerve vercogt voor 620 rds file 2505, folio 537
Aug. 14, 1689 De patsjallang de Bagger brengt een naeder briefje[457] van den schipper op het schip Zion file 2505, folio 537
Aug. 15, 1689 De hoeker de Lijster van Ternaten sonder brieven file 2505, folio 537
Aug. 15, 1689 De chialoup ’t Casteel Batavia uyt de Straat Zunda met den ondercoopman van ’t schip Zion file 2505, folio 537
Aug. 15, 1689 Benaminge der papieren[458] soo van de heeren meesters file 2505, folio 537
Aug. 15, 1689 Als van den commandeur en raad aen de Cabo[459] file 2505, folio 537-538
Aug. 15, 1689 Briefje[460] van Cheribon met inlants vaartuygh file 2505, folio 538
Aug. 16, 1689 Translaat Javaens briefje van den Tommagon Panata Jouda tot Craoang aen Haar Edelens file 2505, folio 538-540