Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
April 25, 1689 Missive[298] van den commandeur Salomon Lesage en Raad tot Padangh file 2504, folio 260
April 25, 1689 Partij goud en benzuyn van Padangh file 2504, folio 261
April 26, 1689 Translaat Javaens brieffje van Aria Nata Mangala uyt Sibalagon aen Zijn Edelheyt file 2504, folio 261-262
April 26, 1689 ’t Jagtie de Snauw en drie pantchiallangs naar de Straad Sunda file 2504, folio 262
April 26, 1689 Memorie[299] voor den gesaghebber op de Snauw file 2504, folio 262
April 26, 1689 Brieffje[300] voor de opperhoofden der scheepen die van Nederlantse Compagnies uyt Nederlant verwagt werden file 2504, folio 262
April 26, 1689 Den teneur derselve file 2504, folio 262-263
April 26, 1689 Een doodvonnis van den Raad van Justitie geapprobeert ‘tegen den matroos Pieter Hendrickxz. van Hoorn’ file 2504, folio 263
April 26, 1689 Dog 2 andere gealtereert file 2504, folio 263
April 28, 1689 Per de brieffdrager der drie princen gebroeders naar Cheribon, een brieffje[301] aen den capiteyn Willem de Ruyter en raad tot Cheribon file 2504, folio 264
April 28, 1689 Missive[302] van Haar Edelheyt aen den drie princen file 2504, folio 264-267
April 28, 1689 Ditto[303] van Sijn Edelheyt aen den tweeden Prince Sultan Anum tot Cheribon file 2504, folio 267-270
April 28, 1689 De fluyt Westbroek van Cheribon met rijs en een brieffje[304] van den capitein Willem de Ruyter en raad file 2504, folio 270
April 28, 1689 Translaat Javaense ola door Angabey Carta Jouda uyt Tsiassum aen Haar Edelens tot Batavia file 2504, folio 271
April 28, 1689 De chialoup Lapland naar Bantham met een secreet brieffje[305] aen den gesaghebber aldaar file 2504, folio 271
April 29, 1689 Per Inlants vaartuygh van Bantham een apart brieffje[306] van den gesaghebber Steven Claarbout aen Zijn Edelheyt file 2504, folio 271
April 29, 1689 De chialoup Lapland naar Jamby aengelegt om de chialoup de Houtsnip te vervangen die gerepareert moet werden file 2504, folio 271
April 30, 1689 Aangekome vaartuygen file 2504, folio 272-274
April 30, 1689 Vertrocke vaartuygen file 2504, folio 275
April 30, 1689 Overledene file 2504, folio 276