Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
April 25, 1689 Rapport[295] van de selve file 2504, folio 252-253
April 25, 1689 ’t Carguasoen met Sint Martensdijck van China becomen file 2504, folio 253
April 25, 1689 Cooper contract[296] tusschen de ondercoopluyden Pieter Goodschalk en Adolff de Berty met den Zontok Pouvy vice roy der provintiën Canton en Zuansi file 2504, folio 254-256
April 25, 1689 Contract[297] van ’t bestede zijde stoffen ‘voor ’t patria gemaakt door de voornoemde coopluyden met den factoor Onglauja in Canton’ file 2504, folio 256-257
April 25, 1689 Translaat Chinese missive van den Zantock Pouvy Talauja oppergebieder van Canton file 2504, folio 258-260
April 25, 1689 ’t Jagtie de Grijpvogel van Sumatra’s Westcust file 2504, folio 261
April 25, 1689 Missive[298] van den commandeur Salomon Lesage en Raad tot Padangh file 2504, folio 260
April 25, 1689 Partij goud en benzuyn van Padangh file 2504, folio 261
April 26, 1689 Translaat Javaens brieffje van Aria Nata Mangala uyt Sibalagon aen Zijn Edelheyt file 2504, folio 261-262
April 26, 1689 ’t Jagtie de Snauw en drie pantchiallangs naar de Straad Sunda file 2504, folio 262
April 26, 1689 Memorie[299] voor den gesaghebber op de Snauw file 2504, folio 262
April 26, 1689 Brieffje[300] voor de opperhoofden der scheepen die van Nederlantse Compagnies uyt Nederlant verwagt werden file 2504, folio 262
April 26, 1689 Den teneur derselve file 2504, folio 262-263
April 26, 1689 Een doodvonnis van den Raad van Justitie geapprobeert ‘tegen den matroos Pieter Hendrickxz. van Hoorn’ file 2504, folio 263
April 26, 1689 Dog 2 andere gealtereert file 2504, folio 263
April 28, 1689 Per de brieffdrager der drie princen gebroeders naar Cheribon, een brieffje[301] aen den capiteyn Willem de Ruyter en raad tot Cheribon file 2504, folio 264
April 28, 1689 Missive[302] van Haar Edelheyt aen den drie princen file 2504, folio 264-267
April 28, 1689 Ditto[303] van Sijn Edelheyt aen den tweeden Prince Sultan Anum tot Cheribon file 2504, folio 267-270
April 28, 1689 De fluyt Westbroek van Cheribon met rijs en een brieffje[304] van den capitein Willem de Ruyter en raad file 2504, folio 270
April 28, 1689 Translaat Javaense ola door Angabey Carta Jouda uyt Tsiassum aen Haar Edelens tot Batavia file 2504, folio 271