Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Nov. 10, 1688 De fluyt Emmenes naar Palembang met verscheyde lijwaaten file 2503, folio 513
Nov. 10, 1688 En een briefje[122] aan de coopman Willem Sabelaar en raad file 2503, folio 513
Nov. 11, 1688 De chialoup Egmont naar Cheribon file 2503, folio 513
Nov. 11, 1688 Briefje[123] aan den capitain Willem de Ruyter en raad tot Cheribon file 2503, folio 513
Nov. 11, 1688 Dito[124] aan den commandeur Joan Albert Sloot en raad tot Japara file 2503, folio 513
Nov. 12, 1688 Terugcomst van de chialoup ’t Casteel Batavia uyt de Straat Sunda van ’t vaderlants schip China file 2503, folio 513
Nov. 12, 1688 2 brieven[125] van de Ho. Edle heeren mayores ter camer Rotterdam file 2503, folio 513
Nov. 12, 1688 Mitsgaders een briefje[126] van den commandeur Simon van der Stel en raad tot Cabo de Goede Hoop file 2503, folio 513
Nov. 12, 1688 ’t Doodvonnis van schepenen tegens Sampidy van Baly over moort g’approbeert file 2503, folio 514
Nov. 12, 1688 Een scheepje in december door de Straat Sunda naar Ceylon te senden file 2503, folio 514
Nov. 12, 1688 Dain Mangala toegestaan van de Caab te mogen opkomen file 2503, folio 514
Nov. 13, 1688 Relaas[127] van Willem van Bengale wegens ’t bedrijf der Engelsen tot Bancoulou, etc. file 2503, folio 514-516
Nov. 14, 1688 ’t Jagt Wijk op Zee van Bantam terug met een ladinge peper file 2503, folio 516
Nov. 14, 1688 Item een briefje[128] van den gesaghebber en raad aldaar file 2503, folio 516-517
Nov. 14, 1688 Per jockum te water van Tanjongpoura schrijft[129] den luitenant Willem Kuffeler aan Haar Edelens file 2503, folio 517
Nov. 15, 1688 ’t Bootje ’t Claverblad van Cheribon geladen met rijs en peper file 2503, folio 517
Nov. 15, 1688 Briefje[130] van den capitain Willem de Ruyter en raad file 2503, folio 517
Nov. 15, 1688 Het jagtje den Aardenhout uyt de Straat Sunda file 2503, folio 517
Nov. 15, 1688 ’t Schip China uyt Europa over Cabo de Goede Hoop file 2503, folio 517-518
Nov. 15, 1688 En een considerable cargasoen voor India file 2503, folio 518-519