Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
June 18, 1688 Provisioneele ordre over ’t loon van den pagter voor ’t leggen van schutsluysjes in de rivier de Sontar geapprobeert file 2503, folio 261
June 18, 1688 De afgelegde kat Opmeer voor 120 rds vercogt file 2503, folio 261
June 20, 1688 ’t Jagtje Orangie en de chialoup Egmont van Timor over Japara file 2503, folio 261
June 20, 1688 Brieven[295] van Timor file 2503, folio 261
June 20, 1688 Den inhout daarmede file 2503, folio 261
June 20, 1688 ’t Opperhooft Arent Verhoeve overleden file 2503, folio 261-262
June 20, 1688 Translaat Maleytse brieff[296] van de Radjas uyt Coupang aan Haar Edelens file 2503, folio 262-264
June 20, 1688 Ditto[297] van Amacessy Laysava aan gemelte Haar Edelens file 2503, folio 264-266
June 20, 1688 Schrijvens[298] van de heer commandeur Joan Albert Sloot en raadt te Japara file 2503, folio 266
June 20, 1688 Per pantchiallang de Schelvis van Cheribon een origineel briefje[299] van den oppercoopman Johannes de Hartogh file 2503, folio 266
June 21, 1688 ’t Jagt Negombo en de fluyt Drakensteyn naar Malacca met twee eensluydende originele missives[300] file 2503, folio 266
June 21, 1688 Specificatie van ’t geladene in die 2 bodems file 2503, folio 266-267
June 21, 1688 De chialoup van den vrijburger Tobias Hardecop van Banda met een briefje[301] van de Hr. gouverneur Willem van Zijl en raadt file 2503, folio 267
June 21, 1688 Per expresse vlieger van Bantam een schrijvens[302] van d’Edele J. Leeuwenson en raad file 2503, folio 267
June 21, 1688 Den Coning staat Pangeran Diepaningrat na Batavia te stieren file 2503, folio 267
June 21, 1688 Per pantchiallangs de Snoek een briefje[303] aan d’Edele J. Leeuwenson en raad file 2503, folio 267
June 21, 1688 Den corten inhout daaruyt file 2503, folio 268
June 22, 1688 Tsacranagara van Cheribon uyt sijn sententie gelargeert file 2503, folio 268
June 22, 1688 Alsmede de oorlogsgevangens van Jamby per Odijk opgesonden zijnde file 2503, folio 268
June 22, 1688 Toukanack van de negorije Raccauw op Edam te plaatsen file 2503, folio 268