Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
March 4, 1688 ’t Jagt Sint Nicolaas tot overvoer der Ternaatse princen naar Ternaten aangelegt file 2503, folio 104
March 4, 1688 Taruw van de Caab te ontbieden file 2503, folio 104
March 5, 1688 De fluyt Bronste en kat Naardermeer naar Ternaten met een recruyt van 50 soldaten file 2503, folio 104
March 5, 1688 Den predicant Gilles Camminga en sijn familie vertrek mede derwaarts, in plaats van de opontbode predicanten Mattehus Heck en Cornelis de Leeuw file 2503, folio 104
March 5, 1688 Missive[155] aan d’Hr. gouverneur Joan Hendrik Thim en raad file 2503, folio 104
March 5, 1688 De ladinge van de fluyt Bronste file 2503, folio 104-105
March 5, 1688 En de kat Naardermeer naar Ternaten file 2503, folio 105
March 5, 1688 Missive [156]van Haar Edelens aan den Conink van Ternaten file 2503, folio 106-109
March 5, 1688 Item[157] aan den Radja van Tibore[158] file 2503, folio 109-110
March 6, 1688 Paresse van de fluyt Drakensteyn van Lampon Samanca file 2503, folio 110
March 6, 1688 Origineel schrijven[159] van de oppercoopman Joannes Leeuwenson en raad tot Bantam file 2503, folio 110
March 6, 1688 Alsmede[160] van den oppercoopman Steven Claarbout en raad tot Lampon file 2503, folio 110
March 6, 1688 Der korten inhout derselve file 2503, folio 110
March 6, 1688 Item van den Lamponse brieff file 2503, folio 110
March 9, 1688 Briefje van Tagal per Inlants vaartuygh file 2503, folio 110
March 9, 1688 Den gewesen ouden Sulthan van Bantam Pangeran Souria om de groote onvrijheyd op het bolwerck de Robijn te verplaatsen in het logement van Pangeran Pourbaya file 2503, folio 111
March 9, 1688 Reecqeninge van den ontfang en uytgifte der middelen van de Nederlandse en Inlandse kercken van anno 1687 file 2503, folio 111
March 10, 1688 Per provisie vaartuygh naar Tanjongpoura een briefje[161] aan den luytenant Willem Kuffelaer file 2503, folio 111
March 10, 1688 Met een Inlants vaartuygh van Japara over Cheribon een missive[162] van de heer commandeur Joan Albert Sloot en raad aldaar file 2503, folio 111
March 10, 1688 Secrete missive[163] van gemelte heer commandeur Sloot apartelijk aan Haar Edelens geschreven file 2503, folio 111