Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Jan. 11, 1688 Missive[91] van Haar Edelens aan den Pangeran Diepaningrat tot Bantam file 2503, folio 26-28
Jan. 12, 1688 125 Blancke coppen naar boort van ’t jagt de Zeyst file 2503, folio 28
Jan. 12, 1688 Vertreck van gemelte jagt de Zeyst na Timor tegens de rebellen van Carbassa Bulba op ’t eyland Rotty om haar tot gehoorsaamheyt en reconciliatie met die van Termane en Lande te brengen file 2503, folio 28
Jan. 12, 1688 Item ’t jagtje Orangie en de chialoup Egmont over Japara na derwaarts file 2503, folio 28
Jan. 12, 1688 Dubbelde missive[92] aan den coopman Aert Verhoeve nevens den raad tot Timor file 2503, folio 28
Jan. 12, 1688 Ditto missive[93] aan den heer commandeur Joan Albert Sloot en raad tot Japara file 2503, folio 28
Jan. 12, 1688 Specificatie der coopmanschappen en andere treyns goederen per voornoemde bodemptje naar Timor gesonden file 2503, folio 29
Jan. 12, 1688 Missive[94] van Haar Edelens aan de regenten van Coupang etc. tot Timor file 2503, folio 30-31
Jan. 13, 1688 Briefje[95] aan Wieraloddera gouverneur van Indermajoe file 2503, folio 32
Jan. 13, 1688 ’t Portugees scheepje St. Petrus en Paulus van Canton file 2503, folio 32
Jan. 13, 1688 Missive[96] van de ondercoopluyden Gerard Drijver, Gijsbert van der Heyde en Adolph du Bertry file 2503, folio 32
Jan. 13, 1688 ’t Voornaamste nieuws daaruyt file 2503, folio 32-33
Jan. 13, 1688 Translaat Portugees briefje van den Senaat van Maccao aan Haar Edelens file 2503, folio 33
Jan. 13, 1688 De verkiesing van ouderlingen en diaconen bij den kerckenraad gedaan geapprobeert file 2503, folio 33
Jan. 16, 1688 Mondeling relaas[97] van 3 Javanen wegens het afloopen van hun jockum in de Craoangse rivier file 2503, folio 33-34
Jan. 16, 1688 Resolutie om de oosterste provincie van militairen ter recruteeren file 2503, folio 34
Jan. 16, 1688 50 Stux realen per ’t jagt Pijlswaart naar Amboina te senden file 2503, folio 34
Jan. 16, 1688 Den romp van ’t afgeleyde schip de Betuwe vercogt voor 830 rds, endat dan van Poule Rhun voor 700 rds file 2503, folio 34
Jan. 17, 1688 De fluyt ’t Rad van Avonture uyt ’t vaderlant over Caap de Goede Hoop met 108 coppen file 2503, folio 34-35
Jan. 17, 1688 Particulier briefje[98] van de Edele heeren Bewinthebberen ter Camer Amsterdam file 2503, folio 35