Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Nov. 5, 1687 ’t Placcaat voor de thuysvaarder gepubliceert aan land en op de 6 retourschepen file 2502, folio 844-845
Nov. 5, 1687 Item de ordre van den havenmeester tot Batavia file 2502, folio 845-849
Nov. 5, 1687 Per inlands vaartuyg van Sourabaya briefje aan den capitein lieutenant Joan Bervelt en Raad aldaar file 2502, folio 849
Nov. 5, 1687 Den korten inhoud file 2502, folio 849-850
Nov. 5, 1687 Translaat Javaans briefje door Radin Aria Sindouradja uyt names des Sousouhounangs aan Pangiran Adipatty Tsiacraningrat tot Madura file 2502, folio 850
Nov. 5, 1687 De kat Naardemeer van Bantam terug met briefje van de heer ordinaris Raad Jacob Pits en raad file 2502, folio 851
Nov. 6, 1687 Inhaling van den coninck Tambora file 2502, folio 851-852
Nov. 6, 1687 Translaat brief van den coninck tot Bima aan Haar Edelens file 2502, folio 852-854
Nov. 6, 1687 Ditto van Radja Dompo aan gemelte Haar Edele file 2502, folio 854
Nov. 6, 1687 Ditto van den coninck tot Sambauwa file 2502, folio 855-856
Nov. 6, 1687 Translaat brief van den Djanili Sapi en verdere grooten aan Haar Edelens file 2502, folio 856-858
Nov. 6, 1687 Translaat vertoog van Radja Tambora aan gemelte Haar Edelens file 2502, folio 858-863
Nov. 6, 1687 Per den Bimasen gesant Carre Toedjong briefje van den resident Hendrik Steenkop aan Haar Edelens tot Batavia file 2502, folio 863-864
Nov. 6, 1687 Item ontfangen mede van Japara per den coninck van Tambora briefje van de heer commandeur Joan Albert Sloot en raad file 2502, folio 864
Nov. 6, 1687 Translaat Javaanse lontar door den gouverneur Jangrana uyt Sourabaya aan den commandeur Joan Albert Sloot tot Japara geschreven file 2502, folio 864-865
Nov. 6, 1687 Memorie voor Angabey Pradja Patty naar Sumenep file 2502, folio 865-866
Nov. 6, 1687 Per ’t vaartuyg van den Batavisen vrijborger Christiaan Kebe briefje van den commandant Gerrit Coster en raad file 2502, folio 866
Nov. 7, 1687 ’t Jagt Bantam na Palembang te zenden om peper file 2502, folio 867
Nov. 7, 1687 En ’t schip den Hollantsen Thuyn nog om een houtlading na Zirbon file 2502, folio 867
Nov. 7, 1687 De fluyt de Grave over Bima en Macassar na Amboina aangelegt om op Bima zijn rijslading te bekomen file 2502, folio 867