Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Aug. 29, 1687 Den coninck besoekt de onse binne Speelwijk file 2502, folio 640
Aug. 29, 1687 Translaat france cartebelletie door den capitain Du Quesne aan den Edelen Joannes Leeuwenzon geschreven file 2502, folio 640-641
Aug. 29, 1687 Item door denselven aan den commandant De Vandricourt file 2502, folio 641-644
Aug. 29, 1687 Ditto van voornoemde commandeur De Vandricourt aan den Edelen Joannes Leeuwenzon tot Bantam file 2502, folio 644-645
Aug. 29, 1687 Translaat brief van voornoemde commandeur De Vandricourt aan den capitein van ’t schip Le Normande file 2502, folio 645
Aug. 29, 1687 Drie translaat Javaanse brieven door Pangeran Diepaningrat tot Lampon aan den Sultan tot Bantam file 2502, folio 645-653
Aug. 29, 1687 Per den vrijburger Wouter de Vries van Bantam aparte briefje van de Edele Joannes Leeuwenzon aan Zijn Edelheyt file 2502, folio 654
Aug. 29, 1687 ’t Versoek der Francen van ’t schip L’Oiseaux om twee extraordinair envoyeers incognito aan lant te brengen wegens hunne contrarie voorgevingen uytgestelt file 2502, folio 654
Aug. 29, 1687 Mits ter nog 3 France schepen tot Bantam aangekomen zijn file 2502, folio 654
Aug. 29, 1687 ’t Schip Zion van de eylanden bij onse schepen op de rede te laten afcomen file 2502, folio 654
Aug. 29, 1687 En ’t jagt ’t Casteel Batavia van zijne Japaarse rijs nog wat op te houden file 2502, folio 654
Aug. 29, 1687 Dog op ’t nader advis van daar goetgevonden dien bodem met de bijhebbende militie na Bantam te senden file 2502, folio 654
Aug. 30, 1687 Vertrek van dat jagt file 2502, folio 654-655
Aug. 30, 1687 Item van de kat Opmeer en pantchallang de Stompneus naar Bantam file 2502, folio 655
Aug. 30, 1687 Duplicatie missive aan den Edele Joannes Leeuwenzon en Raad file 2502, folio 655
Aug. 30, 1687 Inhoud desselffs file 2502, folio 655-656
Aug. 30, 1687 3 Doodvonnissen van Heeren Schepenen geapprobeert file 2502, folio 656
Aug. 31, 1687 ’t Schip de Betuwe over Serebon naar Japara met briefje aan en resident Willem de Ruyter en raad aldaar file 2502, folio 656
Aug. 31, 1687 En singulere en particuliere missive aan den Edelen commandeur Joan Albert Sloot tot Japara file 2502, folio 657
Aug. 31, 1687 Derselve teneur file 2502, folio 657