Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
April 30, 1687 Vertrockene vaartuygen file 2502, folio 281-282
April 30, 1687 Overledene file 2502, folio 282-283
April 30, 1687 Gedoopte, getrouwde file 2502, folio 283
April 30, 1687 Justitie file 2502, folio 283
May 1, 1687 ’t Bootie de Wagthont naar Bantam missive aan heer commandeur Salomon Lesage en raad file 2502, folio 285
May 2, 1687 ’t Jagt de Faam en de fluyt Waveren na Bengale aangelegt file 2502, folio 286
May 3, 1687 Per inlander briefje uyt de Carwangse bovenlanden van den capiteyn Harman Dirk Wanderpoel file 2502, folio 286
May 3, 1687 Vertrekt na Japara een inlandse vaartuyg naarmede afging Haar Edelens missive aan de heer commandeur Joan Albert Sloot en raad file 2502, folio 286-287
May 3, 1687 Met ’t vertrek van een inlandse vaartuyg naar Cheribon schrijven Haar Edelens ook aan den residenten aldaar file 2502, folio 287
May 4, 1687 Per Javaans vaartuyg van Bantam missive van den heer commandeur Salomon Lesage en raad aan Haar Hoog Edelens file 2502, folio 288
May 4, 1687 Berigtende dat des coninghs troepen uyt de boven quartieren tot Bantam afgekomen waren file 2502, folio 288
May 4, 1687 Met agterlating van nog 100 coppen tot opspeuring van Djewantacka ende Singaradja file 2502, folio 288-289
May 6, 1687 De gesanten van den Dato Paducca Radja tot Johor op ’t ernstig versoek hare dimissie na Riauw geaccordeert file 2502, folio 289
May 7, 1687 Per inlandse soldaat briefje van den Edele capitain Harman Dirk Wanderpoel uyt de Carwangse bovenlanden file 2502, folio 290
May 7, 1687 5 Balyers door onse troepen ontrent Pondok Salam gemassacreert file 2502, folio 290
May 7, 1687 En ’t afgekapte hooft van Wangsanaya door den berg Javanen aan den Edele Harman Wanderpoel vertoont file 2502, folio 290
May 7, 1687 Werden daarvoor uyt Haar Edelens nauw beschonken met 15 realen contant file 2502, folio 290
May 9, 1687 Het schip Coertgene brengt van Tagal mede een briefje van den resident Lambert Abrams Pittavin en raad file 2502, folio 291
May 9, 1687 Item aen houtlading file 2502, folio 291
May 9, 1687 Den romp van ’t afgeleyde schip ’t Wapen van Zierickzee voor 1540 realens verkogt file 2502, folio 291