Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
June 27, 1741 Dito van Enkhuysen file 2572, folio 380-381
June 27, 1741 Een secreet briefken van Samarang ontfangen file 2572, folio 381
June 27, 1741 Aan den capitain Johannes van Velsen tot Cartasoera in duplo afgevaardigt een secreete missive, als een over Tagal en een over Japara file 2572, folio 381
June 26, 1741 De hiernevens gemelte supercarga’s in den Chinasen handel erlangen ’s Compagnies papieren en voorts hun depeche file 2572, folio 377
June 26, 1741 Den boekhouder van ’t uytkomende schip Woitkensdorp komt aen de wal met vaderlandse en Caabse papieren file 2572, folio 378
June 26, 1741 Een gemeene en een aparte brief van Macassar ontfangen file 2572, folio 378
June 26, 1741 Relaas nopens het na Banda gedestineerde en thans omtrent de negorij Battamatta verongelukte schip Carssenhoff file 2572, folio 378
June 26, 1741 Opgeviste en teregt gekomende goederen van voormelde verongelukte bodem file 2572, folio 378
June 26, 1741 Verderen inhoud van voorengeciteerde Macassaarse brief file 2572, folio 379
June 26, 1741 Een briefken van Samarang ontfangen file 2572, folio 379
June 25, 1741 Een briefken van Cheribon ontfangen file 2572, folio 376
June 25, 1741 Inhoud van opgemelt briefje file 2572, folio 377
June 23, 1741 d’Engelse chialoup de Succes vertrekt na Bancahoeloe file 2572, folio 376
June 23, 1741 Een briefken na Cheribon afgevaardigt file 2572, folio 376
June 22, 1741 De krijgsmagt op den 4e deser na Baccasy gedepecheert, arriveert alhier file 2572, folio 354
June 22, 1741 De hoofden der gemelte krijgsmagt doen rapport van hunne verrigtingen dat hieronder werd geinsereert file 2572, folio 354
June 22, 1741 Insertie van voorengemelt rapport file 2572, folio 355-375
June 22, 1741 Een briefken van Cheribon ontfangen file 2572, folio 376
June 22, 1741 Een briefken na Samarang afgevaardigt benevens de in den text gemelte militairen file 2572, folio 376
June 22, 1741 Een briefken na Tagal versonden benevens 500 lb buscruyt file 2572, folio 376