Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Dec. 9, 1686 En van Poulo Chinco ’t schip de Betuwe file 2501, folio 1407
Dec. 9, 1686 Translaat Javaans ola door Keey Ranga Jouda Wangsa uyt Samarang aan den resident Seigneur Boesschot geschreven file 2501, folio 1408-1409
Dec. 10, 1686 Briefje per Javaan na Sibalagon aan den regenten Wangsa Cassoema Aria Wiera Tanoe en Nata Mangala file 2501, folio 1409
Dec. 10, 1686 ’t Jagt Wiltschut van Sillebaar over Bantam file 2501, folio 1410
Dec. 10, 1686 Briefje van d’Edele commandeur Salomon Lesage en raad file 2501, folio 1410
Dec. 10, 1686 Het fluytschip de Zijp naar de retourvloot file 2501, folio 1410
Dec. 10, 1686 Twee briefjes aan d’Edele commandeur Daniël Braams file 2501, folio 1410-1411
Dec. 12, 1686 De fluyt Westeramstel na Bantam file 2501, folio 1411
Dec. 12, 1686 Briefje aan d’Edele commandeur Salomon Lesage en raad file 2501, folio 1411
Dec. 12, 1686 Vertreck van ’t Engels scheepje de Roos na Bancka Hoely file 2501, folio 1411
Dec. 13, 1686 Per Inlands vaartuyg schrijvens van Bantam van den commandeur Salomon Lesage en raad file 2501, folio 1411
Dec. 13, 1686 Item van den commandeur Crijn de Rande uyt Lampon file 2501, folio 1411-1412
Dec. 13, 1686 Resolutie om 11 canonschoten te laten doen over ’t onderbrengen van 200 Manicabose zeerovers in de rivier Toelangbauwa file 2501, folio 1412
Dec. 13, 1686 Arrivement van de Portugeese chialoup Nossa Senora de Guia en Zint Anthonio uyt Ziam file 2501, folio 1412
Dec. 13, 1686 Missive van de Edele Ketys en raad aldaar file 2501, folio 1412-1414
Dec. 14, 1686 Briefje van Bantam per Inlands vaartuyg file 2501, folio 1415
Dec. 15, 1686 ’t Jagt Negombo nevens de jagjes Wiltschut en Blauwen Berg met den ordinaire clercq Casparus Crutser tot ’t bestellen der patriase papieren aan de retourvloot na ’t hoog lant van Bantam file 2501, folio 1415
Dec. 15, 1686 Briefje aan de heer commandeur Salomon Lesage en raad tot Bantam file 2501, folio 1415
Dec. 15, 1686 ’t Fluytje Claverblad na Bantam file 2501, folio 1415
Dec. 15, 1686 Missive aan d’Edele commandeur Simon van der Stel en raad file 2501, folio 1416