Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Sept. 24, 1686 De Blauwen Hulk tot de comste van ’t jagt Jamby aldaar aan te houden file 2501, folio 1178
Sept. 24, 1686 Dog de Betuwe en de Graaff over Sillebaar met peper te laten retourneren file 2501, folio 1178
Sept. 24, 1686 ’t Jagt de Wiltschut met de seigneurs Rodenroff en Cornelis van Bergen mede naar Sillebaar om peper te zenden met eenige contanten en cleden file 2501, folio 1178
Sept. 25, 1686 Resolutie om 6 retourschepen voor de eerste besendinge na ’t patria te zenden file 2501, folio 1178
Sept. 25, 1686 Spierdijk daartoe nog gedestineert file 2501, folio 1178
Sept. 25, 1686 Een tamelijk jagt off fluyt voor Enckhuysen nog te gebruycken file 2501, folio 1178
Sept. 25, 1686 Castricum en Spierdijk voor Amsterdam verdeelt file 2501, folio 1179
Sept. 25, 1686 De Schelde en Oosterblock voor Zeeland file 2501, folio 1179
Sept. 25, 1686 Honsholredijk voor Hoorn file 2501, folio 1179
Sept. 25, 1686 En nog een jagt of fluyt voor Enckhuyzen file 2501, folio 1179
Sept. 25, 1686 Den ondercoopman Adriaan van Nieuweland bij provisie tot ’t houden der generale boeken aangestelt file 2501, folio 1179
Sept. 25, 1686 Den oppercoopman Joannes de Hartog van Japara te laten comen om reden file 2501, folio 1179
Sept. 25, 1686 En den coopman Pieter van den Hoorn bij provisie als opperhooft daar te gebruyken file 2501, folio 1179
Sept. 26, 1686 ’t Jagt Naaltwijk naar Bantam file 2501, folio 1179
Sept. 26, 1686 Met een geley briefje aan den Edelen commandeur Salomon Lesage file 2501, folio 1180
Sept. 27, 1686 Briefje per Inlands vaartuyg van Japara file 2501, folio 1180
Sept. 27, 1686 Waarbij de opperhoofden notificeerden file 2501, folio 1181
Sept. 27, 1686 De chialoup de Noteboom over Cheribon na Japara file 2501, folio 1182
Sept. 27, 1686 Met 2 briefjes aan de residenten van die comptoiren file 2501, folio 1182
Sept. 27, 1686 De substantie daarvan file 2501, folio 1182