Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
June 27, 1686 Item[162] van den commandant Steven Klaarbout en raad in de expeditie na Billiton file 2501, folio 854
June 27, 1686 Inhout derselve file 2501, folio 854-855
June 28, 1686 Vertreck van de Samadangse Javanen na huys met een brieffje van den ontfanger generael Jan Parvé aan den Pangirang van Samadang file 2501, folio 855-856
June 28, 1686 Briefje[163] van Bantam per Inlands vaartuyg file 2501, folio 856
June 28, 1686 Brieffje[164] na Bantam per de sloep de Noteboom met den schipper Jan Leeman file 2501, folio 856
June 28, 1686 Inhout van dien file 2501, folio 856-859
June 28, 1686 Missive[165] van Haar Edelens aan den conink van Bantam file 2501, folio 859-863
June 29, 1686 Briefje[166] uyt de Straat Sunda van de opperhoofden van ’t fluytschip ’t Huys te Spijk per Inlands vaartuyg file 2501, folio 863-864
June 29, 1686 Briefje[167] aan gemelte opperhoofden per de sloep ’t Casteel Batavia file 2501, folio 864
June 29, 1686 ’t Schip ’t Wapen van Zireckzee van Macassar over Bima file 2501, folio 864
June 29, 1686 Met schrijvens[168] van den Bimasen resident Hendrik Steenkop file 2501, folio 864
June 29, 1686 ’t Aangebragte met dien bodem file 2501, folio 864-865
June 29, 1686 Translaat brieven[169] van de koningen van Bima file 2501, folio 865-866
June 29, 1686 Item Sambauwa[170] file 2501, folio 866
June 29, 1686 En Tambora[171] file 2501, folio 866-869
June 30, 1686 ’t Schip de Maes en de fluyt Bovencaspel na Japan met ’t opperhooft den Edelen Constantin Ranst de Jonge file 2501, folio 869
June 30, 1686 Schrijvens[172] aan den Edelen Andries Kleyer en raad file 2501, folio 869-870
June 30, 1686 Lading van de Maas file 2501, folio 870
June 30, 1686 Item van Bovencaspel file 2501, folio 871
June 30, 1686 ’t Hoecker de Wagthont na Toncquin met schrijvens[173] aan ’t opperhooft en den raad file 2501, folio 871