Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Sept. 19, 1685 En Goudesteyn voor Hoorn te laten afgaan file 2499, folio 773
Sept. 19, 1685 Resolutie wegens de zaacken in Persia file 2499, folio 773-774
Sept. 19, 1685 ’t Procedido van den anno 1683 tot Palembang aangehaalde goederen uyt 9 Sumanapse vaartuygen te laten restitueeren file 2499, folio 774
Sept. 19, 1685 En aan de presente gesanten des Jambysen conink 200 rijksdalders op leverantie van peper te verstrecken file 2499, folio 774
Sept. 19, 1685 De fluyt de Grave van Bantam file 2499, folio 774
Sept. 19, 1685 Missive[327] van den gesaghebber en raad te Bantam file 2499, folio 774-775
Sept. 19, 1685 De kat Emmenes en de fluyt Westbroek na Cheribon om hout file 2499, folio 775
Sept. 20, 1685 Briefje[328] van den ontfanger generael aan den Pangiran Samadangh per desselfs afgesondenen file 2499, folio 775-776
Sept. 20, 1685 De fluyt Drakensteyn van Palembang met peper file 2499, folio 776
Sept. 20, 1685 Briefje[329] van capitain Jochum Michielsz. aan den Angabey Cartajouda tot Intchiassem per de pantchiallang de Stompneus file 2499, folio 776-777
Sept. 20, 1685 De fluyt Swanenburg afgelegt file 2499, folio 777
Sept. 20, 1685 En den luytenant Jan Warnaar met den vaandrigh Le Majeur na Persia te senden file 2499, folio 778
Sept. 21, 1685 Stephanus Holstman van de publycque straffe des geesselens gepardonneeert file 2499, folio 778
Sept. 22, 1685 Briefje[331] naar Ambon per Chinees vaartuygh file 2499, folio 779
Sept. 22, 1685 ’t Schip den Eenhoorn over Ceylon naar ’t vaderlant file 2499, folio 779
Sept. 22, 1685 Missive[332] aan den gouverneur en raad tot Colombo file 2499, folio 779
Sept. 22, 1685 Ladinge van den Eenhoorn voor Ceylon file 2499, folio 779
Sept. 23, 1685 ’t Engels scheepje de Charles naar Souratte file 2499, folio 779
Sept. 24, 1685 ’t Schip Hendrik Maurits van Ceylon over Cormandel file 2499, folio 780
Sept. 24, 1685 Palliacatse, Naga- en Tegenepatnamse brieven[333] file 2499, folio 780