Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Aug. 24, 1685 Den schipper Jacob Gagenaer op Westbroek geplaatst file 2499, folio 730
Aug. 24, 1685 Aan de pagters der handelprauwen een maand surcheance verleent file 2499, folio 730
Aug. 24, 1685 Den heer commissaris Henrik van Rheede te versoecken om herwaarts te coomen file 2499, folio 730-731
Aug. 24, 1685 De abusivelijk op de reekening van de heer Fredrick Lambertsz. Bent zaligers gebragte agterstallen van den generalen ontfangh op de reeckening van de heer ordinaris raad en gewesen ontfangh generael Willem van Outhoorn weder te reduceeren file 2499, folio 731
Aug. 24, 1685 Eenige Franse paters bij Sijn Edelheit file 2499, folio 731
Aug. 25, 1685 Verversinge aan de hier ter rheede leggende Fransen gesonden file 2499, folio 731-732
Aug. 25, 1685 Briefje[294] van Bantam per de pantchiallang de Walvis file 2499, folio 732
Aug. 26, 1685 De Fransen scheepen l’Oyseaux en le Maligne na Ziam file 2499, folio 733
Aug. 26, 1685 Brieven[295] van Macasser per borger vaartuygh file 2499, folio 733
Aug. 26, 1685 Nieuws vandaar file 2499, folio 733
Aug. 27, 1685 Briefje[296] van de heer extraordinaris Raad van India Isaac de Saint Martin uyt ’t schip Bantam in de Straat Sunda file 2499, folio 734
Aug. 27, 1685 Inhalinge van d’heer extraordinaris Raad van India Isaac de Saint Martin file 2499, folio 734
Aug. 27, 1685 ’t Schip Bantam uyt ’t Vaderland voor reeckening van de camer Amsterdam file 2499, folio 734
Aug. 27, 1685 Dubbelde vaderlandse en Caabse brieven[297] file 2499, folio 735
Aug. 27, 1685 Ladinge van Bantam voor Amsterdam file 2499, folio 735-736
Aug. 28, 1685 ’t Jagt Poulorun na Ziam file 2499, folio 736
Aug. 28, 1685 Brief[298] aan Joannes Reyts en den Raad file 2499, folio 736
Aug. 28, 1685 Item[299] aan den Ligoorsen resident Thomas van Zon file 2499, folio 736
Aug. 28, 1685 Ladinge van Poulorun voor Ziam file 2499, folio 736
Aug. 28, 1685 Missive[300] van Haar Edelens aan den viceroy tot Ligoor file 2499, folio 737-738