Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Jan. 1, 1745 Gewoone felicitatiën ter gelegentheyt van het nieuw jaar file 2575, folio 1
Dec. 31, 1743 Verpagting der domeynen file 2574, folio 652-653
Dec. 31, 1743 Aangekomene inlandse vaartuygen en medegebragte goederen in deese maand file 2574, folio 653-655
Dec. 31, 1743 Vertrokkene en vervoerde ditos in gemelte tijd file 2574, folio 656-659
Dec. 31, 1743 143 overledene in deese maand file 2574, folio 659
Dec. 31, 1743 32 kinderen gedoopt file 2574, folio 659
Dec. 31, 1743 In de respective kerken getrouwt file 2574, folio 660
Dec. 31, 1743 14609 koppen so binnen als buyten deese stad file 2574, folio 660
Dec. 31, 1743 Die der Bataviase ommelanden 55023 menschen file 2574, folio 660-661
Dec. 30, 1743 Vertrek der retourscheepen file 2574, folio 651
Dec. 29, 1743 De schipper der retourscheepen haer instructiën afgegeven file 2574, folio 651
Dec. 28, 1743 Schrijvens van Bantam ontvangen file 2574, folio 650-651
Dec. 27, 1743 Schrijvens na Tagal versonden file 2574, folio 650
Dec. 26, 1743 De patchiallang d’Ongehoorsaamheyt vertrekt na Timor file 2574, folio 650
Dec. 25, 1743 Schrijvens van Bantam ontvangen file 2574, folio 648
Dec. 25, 1743 Item van den capitein Du Rietx file 2574, folio 648
Dec. 25, 1743 Het opperhooft van Timor medegegeven schrijvens na dat comptoir file 2574, folio 648-649
Dec. 25, 1743 En een briefje aen de bediendens tot Sourabaya file 2574, folio 649-650
Dec. 22, 1743 Twee briefjes van Bantam ontvangen file 2574, folio 647
Dec. 22, 1743 Twee supercarga’s van het aldaer leggende Sweeds schip herwaarts gesonden file 2574, folio 647-648