Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
June 28, 1685 De afgelegde rompen van Delfshaven, Roemerswael en de Smit verkogt file 2498, folio 484
June 29, 1685 Vertrek van de afgesondene des Tommagons van Soecapoura naer huys file 2498, folio 484
June 29, 1685 Briefje[203] aan den Tommagon Wieradadaha tot Soecapoura file 2498, folio 484
June 29, 1685 10.000 stux coebangs met een bequame ladinge staafcooper uyt Japan te ontbieden file 2498, folio 485
June 29, 1685 En voor India 100 picols dog voor ’t patria 20 à 25.000 lb. camphur aldaar te laten incopen file 2498, folio 485
June 29, 1685 Carel Krab tot vaandrigh der Westzijdse borgerije aangestelt file 2498, folio 485
June 29, 1685 ’t Collegie van Heemraden met nog 2 leden versterckt file 2498, folio 485
June 30, 1685 d’Edele Andreas Cleyer als opperhooft van Japan file 2498, folio 485
June 30, 1685 En den Edelen Joannes Leeuwenson als opperhoofd der Chinase negotie voorgestelt file 2498, folio 485
June 30, 1685 Briefje[204] van Intchiassem per ‘t sloepje de Nagtegael file 2498, folio 485-486
June 30, 1685 Aangecomene vaartuygen file 2498, folio 486-488
June 30, 1685 Vertrockene vaartuygen file 2498, folio 488-490
June 30, 1685 Overledene file 2498, folio 490
June 30, 1685 Gedoopte file 2498, folio 491
June 30, 1685 Getrouwde file 2498, folio 491
July 1, 1685 De pantchiallang de Walvis van Bantam met den ondercoopman Willem Caaff file 2498, folio 495
July 1, 1685 Missive[205] van den gesaghebber en raat file 2498, folio 495
July 1, 1685 Item[206] van den principaal ondercoopman Gerrit van Loveren file 2498, folio 495-497
July 1, 1685 Briefje[207] van den Pangiran Diepaningrat aan de heer Joan van Hoorn file 2498, folio 497-498
July 1, 1685 De scheepen de Schelde, Castricum en Strijen naar Japan met nieuw opperhooft, den Edele Andreas Cleyer file 2498, folio 499