Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
June 19, 1685 En in plaats van de te verre staande schoole buyten de Uytregtse poort een nieuw erfje wat digter bij de stadt gelegen in te coopen file 2498, folio 465
June 19, 1685 Den Edelen Joan Soury als scholarch gecontinueerd file 2498, folio 465
June 19, 1685 Resolutie wegens de te doene ambassade na Peking file 2498, folio 465-466
June 19, 1685 Item wegens de negotie in de Cantonse eylanden file 2498, folio 466
June 20, 1685 Schrijvens[190] van den principaal gesaghebber Adriaan van Dalen en raat tot Macassar per borger vaartuygh file 2498, folio 467
June 20, 1685 Nieuws van Macassar file 2498, folio 467-469
June 20, 1685 Missive[191] van de heer gouverneur Nicholaas Schagen en raad tot Malacca per borger vaartuygh file 2498, folio 469
June 20, 1685 Nederduytse articulen van ’t contract[192] tusschen d’Edele Compagnie en die van Johoor gemaakt file 2498, folio 470-474
June 20, 1685 Translaat van ’t contract uyt ’t originele Maleyts file 2498, folio 474-477
June 20, 1685 Schrijvens[193] van Sourabaya per den vaandrigh Jochum Mauritsz. Hirskorn file 2498, folio 477
June 20, 1685 Nieuws van daar file 2498, folio 477-478
June 21, 1685 Brand omtrent de Boom van de Groote Rivier bij ’t Vierkant file 2498, folio 478
June 21, 1685 Briefje[194] aan den capitain Jochum Michielsz. tot Pamanoekan per ’t sloepje de Nagtegael file 2498, folio 479
June 23, 1685 ’t Jagt ’t Wapen van Tertholen uyt Banda file 2498, folio 479
June 23, 1685 Desselfs ladinge file 2498, folio 479-480
June 22, 1685 Aen den secunde der Chinase ambassade Louys de Keyser een acte van survivance te verleenen file 2498, folio 480
June 22, 1685 De bestellinge des briefs aan den Japansen keyser aan de opperhoofden gedefereerd file 2498, folio 480
June 22, 1685 En den Edelen Hendrik van Buytenhem tot oppercoopman geadvanceerd file 2498, folio 480
June 22, 1685 Resolutie wegens de zaken van den vendumeester Joannes de Wilde file 2498, folio 480
June 23, 1685 Missives[195] van den gouverneur Willem van Zijl en raat file 2498, folio 480