Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
March 23, 1685 Het nieuwe Collegie van heeren Heemraden gecompleteert file 2498, folio 221
March 23, 1685 Surcheance aan de rijspagter file 2498, folio 222
March 24, 1685 ’t Schip Couwerven’s vertrek na Caliwongan om hout met den boekhouder Gerrit van Loveren file 2498, folio 222
March 24, 1685 Recommandatie briefje[86] aan den regenten aldaar file 2498, folio 222
March 24, 1685 Medenemende 20 canassers amphioen voor Japara file 2498, folio 222
March 24, 1685 Vertrek van de Gidion en Delfshaven na Cheribon om hout file 2498, folio 223
March 24, 1685 Derselver ladingh file 2498, folio 223
March 25, 1685 Briefje[87] van capitain Jochum Michielsz. van voor Pamanoekan file 2498, folio 223
March 25, 1685 De fluyt Strijen uyt het vaderlant gearriveert file 2498, folio 223-224
March 25, 1685 Desselfs ladingh file 2498, folio 224
March 25, 1685 Nogh eenige vaartuygen aan den borger Daniël Dupree aan te besteeden file 2498, folio 225
March 26, 1685 Arrivement van den commandeur Willem Hartsinck van Bantam file 2498, folio 225
March 28, 1685 Relaas van seeckere lijfeygens wegens haar wedervaren met eenige Lamponsen rovers file 2498, folio 226
March 28, 1685 Briefje[88] aan den Demang Timbangantingh file 2498, folio 226
March 28, 1685 Een timmerman voor d’heer Daniël Dupree aangenomen file 2498, folio 226
March 28, 1685 30 Militairen na de Westcust te senden file 2498, folio 226
March 28, 1685 Item de chialoup de Neptunes file 2498, folio 227
March 28, 1685 De ambassadeurs van Radja Palacca op haar vertrek te beschencken in zijn Edelheyts thuyn file 2498, folio 227
March 28, 1685 Een aarden fortje aan de Tangeranse rivier te maken file 2498, folio 227
March 28, 1685 Reeckeninge der diaconen en kerckmeesters file 2498, folio 227-228