Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Feb. 8, 1685 ’t Hoecker de Lijster naar Ternaten met Majuda file 2498, folio 101
Feb. 8, 1685 En een instructie voor den schipper Jan van der Walle file 2498, folio 101
Feb. 8, 1685 Item vier brieven[40] aan de Radjas van Lohia, Tibore en Tamboeko, alsmede den Goegoegoe, etcetera, van Bangaij file 2498, folio 101
Feb. 8, 1685 Inhout van de instructie voor den schippers file 2498, folio 101-102
Feb. 8, 1685 Die ook mede neemt een missive[41] aan den gouverneur Jacob Lobs en raat in Ternate file 2498, folio 102
Feb. 8, 1685 Inhoud der missive[42] van Haar Edelens aan den Radja van Lohia file 2498, folio 102-104
Feb. 8, 1685 Aan den Radja van Tibore[43] file 2498, folio 104
Feb. 8, 1685 Aan den Goegoegoe capitain Lauwt en verdere grooten van Bangay[44] file 2498, folio 104-107
Feb. 8, 1685 Alsmede aan den Radja van Tamboekoe[45] geschreven file 2498, folio 107
Feb. 8, 1685 Briefje[46] van den vaandrigh Willem Kuffelaer tot Tanjongpoura per het Javaanse hooft Martajaja file 2498, folio 107
Feb. 8, 1685 Briefje[47] naar Tanjongpoura aan den vaandrigh Willem Kuffelaer per den inlants sergeant Pieter Cornelisz en 5 Javanen file 2498, folio 108
Feb. 10, 1685 Resolutie wegens de periode ten laste van den Amboins oud gouverneur Robbert de Vicq in de nu af te gane vaderlandse brief geïnsereert file 2498, folio 109
Feb. 11, 1685 De hoeker ’t Duyfie na Bantam met een missive[48] aan den commandeur Willem Hartsinck en raat file 2498, folio 109-110
Feb. 11, 1685 Resolutie wegens de opgestelde periode van de heer Marten Pit tegens ’t geposeerde in de generale patriase brief door Zijn Edelheyt file 2498, folio 110-111
Feb. 12, 1685 Remonstratie van den boekhouder Gerrit van der Plasse aen Zijn Edelheyt file 2498, folio 111
Feb. 13, 1685 De heer extra ordinaris Raat van India Joan van Hoorn met zijn huysvrouw en verdere vrunden met ’s compagnies groote orembay naar de reede ende aan boort van ’t schip de Maas file 2498, folio 111
Feb. 13, 1685 Item den eersten clercq der generale secretarys Fredrick van Artzat met de generale en particuliere vaderlandse papieren na boort van ’t schip de Maas file 2498, folio 111
Feb. 13, 1685 En vervolgens daarmede na de Straat Sunda file 2498, folio 112
Feb. 13, 1685 Werwaarts ook vertrekt ’t geordonneerde waterschip voor de retourbodems de fluyt Naardemeer file 2498, folio 112
Feb. 13, 1685 De Bantamse gesanten Keey Aria Soeta Wisastra en Keey Aria Jaya Sedana per eygen vaartuygen naar huys file 2498, folio 112