Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Jan. 5, 1685 Arrivement van ’t hoeker de Quartel van Mauritius aan de Caap file 2498, folio 9-10
Jan. 5, 1685 ’t Schip Couwerven van Bantam met de predikant Melchior Leydecker en een briefje[480] van den commandeur Willem Hartsinck en raat file 2498, folio 10
Jan. 5, 1685 Item een briefje[481] van den boekhouder van ’t Engelsschip de John en Mary Mr. Jan Hill aan gemelte commandeur Hartsinck file 2498, folio 10-12
Jan. 5, 1685 Translaat van dien file 2498, folio 12-13
Jan. 5, 1685 Resolutie wegens de agterstallige penningen des conings van Ternaten file 2498, folio 13-14
Jan. 6, 1685 Briefje[482] naar Tanjongpoura aan den vaandrich Willem Kuffelaer per jockon file 2498, folio 14
Jan. 6, 1685 De romp van ’t schip ’t Wapen van Middelburg vercogt voor de somma van 870 rijxdaalders aan den Chinees …[483] file 2498, folio 14
Jan. 8, 1685 Briefje[484] naar Bantam aan den commandeur Willem Hartsinck per patchiallangs file 2498, folio 14
Jan. 9, 1685 De fluyt de Grave van Palembangh; met een missive[485] van den resident Willem Sabelaar en raat file 2498, folio 15
Jan. 9, 1685 Item twee briefjes[486] van den resident Sybrant Swart tot Jamby file 2498, folio 15
Jan. 9, 1685 Alsmede twee Maleytse brieven[487] van den Sultan Ingalaga en den Pangeran Depatty aldaer file 2498, folio 15
Jan. 9, 1685 Nieuws van Jamby file 2498, folio 15-16
Jan. 9, 1685 In twaalf maanden tot Jamby eenlijk geadvanceerd f. 181:10:15 file 2498, folio 16
Jan. 9, 1685 Nieuws van Palembang file 2498, folio 16-18
Jan. 9, 1685 Aangebragte met dien bodem monteert f. 43129:14:-- file 2498, folio 18
Jan. 9, 1685 Translaat briefje door den Jambysen Sulthan aan Haar Edelens geschreven file 2498, folio 18-19
Jan. 9, 1685 Translaat briefje door Pangeran Depatty tot Jamby aan Zijn Edelheyt geschreven file 2498, folio 19-20
Jan. 9, 1685 De fluyt Naardemeer van de cust van China terugge met een missive[488] van den oppercoopman Joannes Leeuwensoon file 2498, folio 20
Jan. 9, 1685 Nieuws daarmede file 2498, folio 20-24
Jan. 9, 1685 En een carguasoen ter montura van f. 139591:12:1 file 2498, folio 24