Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Jan. 5, 1685 Patriase papieren[478] daermede file 2498, folio 6-7
Jan. 5, 1685 Met een carga voor den camer Enckhuysen van f. 155253:-:8 file 2498, folio 8
Jan. 5, 1685 Missive[479] van de Caap file 2498, folio 8
Jan. 5, 1685 Nieuws vandaar file 2498, folio 8
Jan. 5, 1685 ’t Hoeker het Duyfie uyt ’t vaderlant aan de Caap file 2498, folio 8
Jan. 5, 1685 Item de schepen Goudsteyn, Westeramstel en China file 2498, folio 8
Jan. 5, 1685 Met tijdinge dat onsen staat met Franckrijk een 20-jarigen trêves had aangegaen file 2498, folio 8
Jan. 5, 1685 Insgelijcx de scheepen Waterlant en Hendrik Maurits met de heer ordinaris raat Rijcklof van Goens file 2498, folio 9
Jan. 5, 1685 Vertrek van ’t hoeker de Spaarpot over Mauritius file 2498, folio 9
Jan. 5, 1685 En ’t jagje Schiebroek direct van de Caap naar Ceylon file 2498, folio 9
Jan. 5, 1685 Arrivement van ’t hoeker de Quartel van Mauritius aan de Caap file 2498, folio 9-10
Jan. 5, 1685 ’t Schip Couwerven van Bantam met de predikant Melchior Leydecker en een briefje[480] van den commandeur Willem Hartsinck en raat file 2498, folio 10
Jan. 5, 1685 Item een briefje[481] van den boekhouder van ’t Engelsschip de John en Mary Mr. Jan Hill aan gemelte commandeur Hartsinck file 2498, folio 10-12
Jan. 5, 1685 Translaat van dien file 2498, folio 12-13
Jan. 5, 1685 Resolutie wegens de agterstallige penningen des conings van Ternaten file 2498, folio 13-14
Jan. 6, 1685 Briefje[482] naar Tanjongpoura aan den vaandrich Willem Kuffelaer per jockon file 2498, folio 14
Jan. 6, 1685 De romp van ’t schip ’t Wapen van Middelburg vercogt voor de somma van 870 rijxdaalders aan den Chinees …[483] file 2498, folio 14
Jan. 8, 1685 Briefje[484] naar Bantam aan den commandeur Willem Hartsinck per patchiallangs file 2498, folio 14
Jan. 9, 1685 De fluyt de Grave van Palembangh; met een missive[485] van den resident Willem Sabelaar en raat file 2498, folio 15
Jan. 9, 1685 Item twee briefjes[486] van den resident Sybrant Swart tot Jamby file 2498, folio 15