Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Dec. 24, 1684 ’t Jagt Sint Martensdijck uyt Bengale met de vier dubbelde missive[470] file 2497, folio 1428
Dec. 24, 1684 En een retour tot f. 297361:7:12 file 2497, folio 1428
Dec. 25, 1684 ’t Schip Japan van Malacca met de heer Cornelis van Quaalbergh en een missive[471] van den gouverneur aldaar file 2497, folio 1429-1430
Dec. 25, 1684 Nieuws daarmede file 2497, folio 1430
Dec. 25, 1684 Aankomste van de heer Nicolaas Schagen als gouverneur file 2497, folio 1430
Dec. 25, 1684 Goede hoope van de negotie op de riviere Siaca, etcetera file 2497, folio 1430-1431
Dec. 25, 1684 Translaat rapport[472] van Thomas Dias wegens zijn voyagie na Siaca, en omtrent den Manicabosen coning tot Pagger Oejong file 2497, folio 1431-1450
Dec. 25, 1684 Translaat briefje[473] door den Manicabosen coningen tot Pagger Oejong aan den gouverneur van Malacca file 2497, folio 1451-1452
Dec. 25, 1684 Translaat briefje door voornoemde coningh aan Thomas Dias file 2497, folio 1453-1453
Dec. 25, 1684 Acte[474] van den Manicabosen coningen tot Pagger Oejong aan Thomas Dias verleent file 2497, folio 1453-1454
Dec. 25, 1684 Memorie voor den sabandaar en suppoosten tot Malacca door haar Edelens tot narigt opgestelt file 2497, folio 1454-1466
Dec. 25, 1684 Coopmanschappen voor Cormandel, Ceylon, Wingurla en Souratte file 2497, folio 1466-1467
Dec. 26, 1684 Versoekschrift van de paters Jesuite uyt Toncquin met de Bombain aan lant te mogen comen file 2497, folio 1466-1467
Dec. 27, 1684 Briefje[475] uyt naam van den gouverneur-generaal aan den Keey Angabey Djangrana tot Sourabaya file 2497, folio 1467-1468
Dec. 27, 1684 Twee padres Jesuiti bij geval van Toncquin hier gecomen aan lant met haar gevolgh werdende in de thuyn door Zijn Edelheyt gedefroyeert file 2497, folio 1468
Dec. 27, 1684 Afscheytmaal van de coningh van Ternaten en zijne grooten en voormelte thuyn file 2497, folio 1469
Dec. 28, 1684 Conferentie gehouden met des Sousouhounanghs ambassadeurs door de gecommitterde heeren Willem van Outhoorn en Joan van Hoorn file 2497, folio 1469-1475
Dec. 29, 1684 De heer extraordinaris raet Cornelis van Quaalbergh na den afgelegden eedt sessie in Rade van India genomen file 2497, folio 1475
Dec. 29, 1684 Den adsistent Bernardus Lanoy tot ondercoopman met 40, en Pieter de Neyn tot fiscaal in Ternaten met 50 guldens ’s maants gevordert file 2497, folio 1475-1476
Dec. 29, 1684 Op de doleantie der cleeden vercoopers het placcaat[476] tegens de particuliere uytventers te doen stant grijpen file 2497, folio 1476