Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Aug. 21, 1746 [Nieuwvliet van Macasser over Bima en Sumbauwa met schrijvens] file 2576, folio 168
Aug. 21, 1746 Het gewasch van rijst op Macasser is van een slegten aanschouw file 2576, folio 168
Aug. 20, 1746 De Samarangse ministers werden geordonneert haar jaarlijxe boeken vroegtijdig over te zenden file 2576, folio 167
Aug. 20, 1746 [Twee compagnieschepen de Waaksaamheyd en het Pasgeld vertrecken van hier na Souratta] file 2576, folio 167-168
Aug. 20, 1746 [Het Portugees schip van Timor genaemt Sammigeer na Macao] file 2576, folio 168
Aug. 19, 1746 Eyndhoeff arriveert te deser rheede file 2576, folio 166
Aug. 19, 1746 Zeevarende, militairen en koppen te zamen file 2576, folio 167
Aug. 19, 1746 Samarangse brief ontfangen file 2576, folio 167
Aug. 17, 1746 Ontfangst der vaderlandse en Caabse brieven file 2576, folio 166
Aug. 16, 1746 Het Portugees schip Nossa Senhora de Radade neemt een brief mede aan de Chinase supercargas en vertreckt van hier file 2576, folio 166
Aug. 15, 1746 Brieven van Cheribon ontfangen file 2576, folio 166
Aug. 13, 1746 Diemermeer komt met swalpen en planken van Java file 2576, folio 165
Aug. 13, 1746 Eyndhoff in de Straat Sunda van Amsterdam file 2576, folio 165-166
Aug. 10, 1746 En Arnesteyn met Hercules na Bengale file 2576, folio 165
Aug. 9, 1746 De Peerl vertrekt met schrijvens van hier na Samarang file 2576, folio 164-165
Aug. 5, 1746 Gelijk ook een van Tagal file 2576, folio 164
Aug. 4, 1746 Alsmede een van Rembang file 2576, folio 164
Aug. 3, 1746 Een Tanjongpoura’s brief werd hier besteld file 2576, folio 164
Aug. 1, 1746 Ontfangst van diverse brieven file 2576, folio 163
Aug. 1, 1746 Het Portugees schip Nossa Senhora de Emparo vertrekt van hier na Macao en neemt een brief mede aan den gouverneur aldaer file 2576, folio 163