Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Nov. 4, 1684 Translaat missive[395] van de vorstinne Niey Chily Moeda en de Senghadjies van Solor aan Haar Edelens file 2497, folio 1205-1207
Nov. 4, 1684 Item 2e translaat brief[396] van de bontgenoten tot Coupang file 2497, folio 1207-1210
Nov. 4, 1684 Alsmede translaat briefje[397] van de Senghadjes Dasje en Carien van Lamakera file 2497, folio 1210-1212
Nov. 4, 1684 Nevens translaat klagten over den secunde Willem Tange van de voornoemde senghadjes Dessi en Caryan file 2497, folio 1212-1213
Nov. 4, 1684 En translaat briefje[398] van Ponokoeyn en Amasoussang radjas van Coepang item de Songhoeloe Sniesnak tot Timor aan Zijn Edelheyt file 2497, folio 1213-1214
Nov. 5, 1684 ’t Hoeker de Brandgaas van Ternaten over Japara met twee missives[399] van de heer gouverneur Jacob Lobs file 2497, folio 1214
Nov. 5, 1684 Twee missives[400] van Ternaten file 2497, folio 1214-1217
Nov. 5, 1684 Dese provintie in ’t jongste jaer f. 113149 ten agteren geteert file 2497, folio 1217
Nov. 5, 1684 Contract[401] tusschen d’Edele Compagnie en den Coning van Tagulande bevestigt file 2497, folio 1218-1224
Nov. 5, 1684 Dubbelde missive[402] van den Edelen Joannes Cops en raat van Japara file 2497, folio 1225
Nov. 5, 1684 Met 400 picols zuyker file 2497, folio 1225
Nov. 5, 1684 Translaat briefje[403] van eenen Catchily Alam aan Zijn Edelheyt file 2497, folio 1225-1226
Nov. 6, 1684 De Timorse gesanten ingehaalt dogh sonder canonschoten file 2497, folio 1226
Nov. 6, 1684 Schrijven[404] na Cheribon aan den commandeur Jacobus Couper en raat per Javaans vaartuygh file 2497, folio 1226
Nov. 6, 1684 ’t Schip America na Palembang ledigh met een duplicaat missive[405] aan den resident Willem Zabelaar en raat file 2497, folio 1227
Nov. 6, 1684 ’t Schip de Schelde na Cormandel over Malacca met den Edele Cornelis van der Duyn gedestineert commandeur voor Jaffanapatnam file 2497, folio 1227
Nov. 6, 1684 Benaminge der brieven daarmede na Malacca, Bengale, Cormandel, Ceylon, Mallabaar file 2497, folio 1227-1228
Nov. 6, 1684 En ladingh tot f. 57782:1:12 file 2497, folio 1228-1230
Nov. 7, 1684 De weduwe van de heer directeur generaal Balthasar Bort zaliger nevens haar broeder Dirk de Vogel na ’t vaderlant verlost file 2497, folio 1230
Nov. 7, 1684 Zullende gemelte weduwe, nevens alle andere weduwen der heeren raden voortaan de emolumenten tot haer vertreck toe genieten file 2497, folio 1230