Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Sept. 22, 1684 Den oppercoopman Gelmer Vosburg tot commandeur van Mallabaar file 2497, folio 1086
Sept. 22, 1684 Den oppercoopman Cornelis van der Duyn tot Jaffanapatnam file 2497, folio 1086
Sept. 22, 1684 Den oppercoopman Reynier de Vos tot dessave van Mature file 2497, folio 1087
Sept. 22, 1684 En den coopman Jan van Mechelen tot tweede van Sumatra’s Westcust vercoren file 2497, folio 1087
Sept. 22, 1684 De kort ende overlopende goederen bij de Batavise negotiepackhuysen zedert 1679 tot ultimo Augusty 1683 te laten afschrijven file 2497, folio 1087-1089
Sept. 24, 1684 Briefje[350] van den gouverneur Willem van Zijl in Banda per borger vaartuygh file 2497, folio 1090
Sept. 24, 1684 Briefje[351] van Tanjongpoura van den vaandrig Willem Kuffelaer per compagnies gontingh, p. 1090. file 2497, folio 1090
Sept. 24, 1684 ’t Schip ’t Wapen van Zirckzee en de chialoup de Rooseboom na de Westcust met een missive[352] aan den commandeur Jan van Leene file 2497, folio 1090-1091
Sept. 24, 1684 En een ladingh tot f. 195167:15:6 file 2497, folio 1091-1093
Sept. 24, 1684 ’t Fluytschip Langewijk na Ceylon met een missive[353] aan den heer gouverneur Laurens Pijl tot Colombo file 2497, folio 1093
Sept. 24, 1684 Item een secreet briefje[354] aan den commandeur Gelmer Vosburg tot Couchin file 2497, folio 1093
Sept. 24, 1684 En lading voor Ceylon tot f. 4361;--:-- file 2497, folio 1093
Sept. 24, 1684 Alsmede voor Persia f. 60400:19:6 file 2497, folio 1094
Sept. 25, 1684 ’t Fregat de Tijger na Malacca sonder brieven file 2497, folio 1094
Sept. 26, 1684 Resolutie van 91 vaten bedurven vleesch met de Gideon voor Delf uytgebragt in zee te laten werpen file 2497, folio 1094
Sept. 26, 1684 Item van verscheyde andere zaacken file 2497, folio 1094-1095
Sept. 26, 1684 ’t Collegie van de presente Heemraden gedissolveert file 2497, folio 1095
Sept. 26, 1684 Inhout van de resolutie dierwegen file 2497, folio 1095
Sept. 26, 1684 Een ander Collegie aangestelt file 2497, folio 1095
Sept. 26, 1684 En den heer Joan van Hoorn als president daarvan met de beyde landdrosten en capitains der buyten forten, etcetera file 2497, folio 1095-1096