Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
May 1, 1684 Briefje[140] van den commandeur Dominicus van Vorsten tot Jaffanapatman aan Haar Edelens file 2496, folio 525
May 1, 1684 Missive[141] van den raat van Japara per Inlants vaartuygh file 2496, folio 525
May 1, 1684 Nieuws van Cartasoura file 2496, folio 525-526
May 2, 1684 Clagten door de Palembangse gesanten aan Zijn Edelheyt gedaan in geschrifte over den Resident Willem Sabelaer etc file 2496, folio 526-529
May 2, 1684 Resolutie wegens de besending na China en Siam file 2496, folio 529
May 2, 1684 Item de schuld van Dain Memang aan de Coningh van Palembang file 2496, folio 529
May 3, 1684 De fluyt Waveren van Palliacatta over de zuyder comptoire file 2496, folio 529
May 3, 1684 Met een missive[142] van ’t opperhooft Jacob Huygens tot Nagapatnam file 2496, folio 529-530
May 3, 1684 En nieuws file 2496, folio 530
May 3, 1684 En retouren tot f. 311550:- :3 file 2496, folio 530-531
May 3, 1684 Den Tommagon Natta Jouda binnen bij Zijn Edelheyt en zijn versoeck file 2496, folio 531
May 4, 1684 Vertrek van de vrouwen den Bantamse ambassadeur Pangeran Aria Diepa Nierat file 2496, folio 531
May 4, 1684 De chialoup de Piesangh tot convoy mede na Bantam met een briefje[143] aan d’Heere Commandeur Tack file 2496, folio 532
May 4, 1684 Consideratiën[144] van ’t rijk en de negotie van China file 2496, folio 532-537
May 4, 1684 ’t Jagtje de Brack uyt het cruyssent vaarwater ontrent Craoangh terugge file 2496, folio 537
May 4, 1684 Relaes van de stierman wegens de zeerovers file 2496, folio 537-538
May 5, 1684 Briefje[145] van den president Commandeur Tack tot Bantam met Inlants vaartuygh file 2496, folio 538
May 5, 1684 Aankomste van een particulier Engels scheepje aldaar genaamt de Prospect dat door den Sultan afgewesen werdt file 2496, folio 539
May 6, 1684 Translaat ola van den Angebey Carta Jouda tot Intchiassem aan Zijn Edelheyt file 2496, folio 539-540
May 6, 1684 Resolutie omme de goederen van den gewesen secretaris van de weescamer Pieter Rijswijk te laten sequestreeren file 2496, folio 540