Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
April 25, 1684 Den Deman Raxanagara van Craoang binnen om sijn afscheyt en werd beschonken file 2496, folio 502
April 25, 1684 Briefje[134] met hem na Tanjongpoura aan den vaandrigh Willem Kuffelaer file 2496, folio 503
April 25, 1684 Wiera Saba van Tanjongpoura per eygen jockom file 2496, folio 503
April 25, 1684 Volle premie de opperhoofden van ’t schip Coeverden toegelegt voor Amsterdam file 2496, folio 503
April 25, 1684 Resolutie om onse post op Tanara in trecken, etcetera file 2496, folio 503
April 25, 1684 Item wegens Bantam, etc file 2496, folio 503
April 28, 1684 En maar halve premie aan die van de Princesse Maria voor Zeelant file 2496, folio 503
April 28, 1684 Ingediende papieren door d’Edele Isaack Zoolmans ten laste van d’Edele secretaris Jacob van Dam file 2496, folio 503
April 28, 1684 Resolutie wegens het contract met Bantam en de ratificatie van dien file 2496, folio 503-504
April 28, 1684 Volle premie de overheden van de scheepen Courtgeene en Castricum vergunt voor Amsterdam file 2496, folio 504
April 29, 1684 ’t Jacht Roemerswaal na Bantam met een gemeene en een secreet briefje[135] aan den commandeur Tack file 2496, folio 505-506
April 29, 1684 Ratificatie op het contract[136] met den Coninck tot Bantam file 2496, folio 506-508
April 29, 1684 Acte[137] van remis voor den gemelten Sultan file 2496, folio 508-510
April 29, 1684 Concept reglement voor negotie tot Bantam file 2496, folio 511-513
April 29, 1684 Ingediende bevindinge van den Edelen Daniël Braams wegens de tekortcomentheyt van den secretaris Pieter van Rijswijk file 2496, folio 513-514
April 30, 1684 De fluyt de Geele Beer van Bantam met peper en een missive[138] van den commandeur François Tack file 2496, folio 515
April 30, 1684 Translaat briefje[139] van Pangeran Diepaningrat tot Bantam aan Zijn Edelheyt file 2496, folio 515-517
April 30, 1684 Aangecomene vaartuyghen file 2496, folio 517-520
April 30, 1684 Vertrockene vaartuygen file 2496, folio 520-523
April 30, 1684 Overledene file 2496, folio 523