Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Dec. 6, 1750 Origineel en copia schrijvens na Bantam afgevaardigt file 2579, folio 324
Dec. 5, 1750 Inhaling der zendelingen van Soping en Bouton file 2579, folio 323
Dec. 5, 1750 Afhaling der brieven van Ternaten, Tidor en Batchian file 2579, folio 323
Dec. 5, 1750 De Lis reverteert van Bantam met schrijvens file 2579, folio 324
Dec. 4, 1750 En twee aparte brieven van Bantam ontfangen file 2579, folio 323
Dec. 3, 1750 Een briefje van Joana file 2579, folio 322
Dec. 2, 1750 Vertrek van den Admiraal Tromp na Nederland file 2579, folio 322
Dec. 1, 1750 Twee secreete brieven van Bantam file 2579, folio 321
Dec. 1, 1750 En een briefje van den overste Offenberch ontfangen file 2579, folio 321
Nov. 30, 1750 Een briefje van Joana ontfangen file 2579, folio 320-321
Nov. 27, 1750 De Admiraal Tromp arriveert van Rembang met schrijvens file 2579, folio 319
Nov. 27, 1750 Een aparet brief van Bantam ontfangen file 2579, folio 319
Nov. 25, 1750 Depeche van Knappenhoff over Java na Banda met schrijvens aan die plaatsen file 2579, folio 319
Nov. 25, 1750 Arrive van het Delftse kamerschip den Gouverneur Generaal file 2579, folio 319
Nov. 25, 1750 Met 213 koppen aangebragt file 2579, folio 320
Nov. 24, 1750 Secreet schrijvens na Bantam geëxpedieert in de scheepen ’s Heeren Arendskerke en d’Ida derwaarts gedepecheert, nevens een briefje ten geleyde van de laatstgemelte kiel file 2579, folio 317
Nov. 24, 1750 Een briefje van Cheribon aangebragt file 2579, folio 317-318
Nov. 23, 1750 Drie aparte brieven van Bantam ontfangen file 2579, folio 316
Nov. 23, 1750 Een van den resident te Cheribon file 2579, folio 316-317
Nov. 23, 1750 Item de pacquetten uyt Straat van het scheepje de Gouverneur Generaal ontfangen file 2579, folio 317