Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Nov. 21, 1683 De commandeur Willem Hartsinck van Palembang terugge file 2495, folio 1077-1078
Nov. 21, 1683 Overgeleverde papieren en ratificatie[559] van Jamby op ’t contract tussen deselve en Palembang file 2495, folio 1078-1079
Nov. 22, 1683 ’t Jagt ’t Huys te Cleeff van ’t eyland Banca file 2495, folio 1079
Nov. 23, 1683 ’t Schip ’t Wapen van Alckmaer van de Cust Cormandel met brieven[560] van den gouverneur Jacob Jorisz Pits tot Palleacatta en nieuws file 2495, folio 1079-1080
Nov. 23, 1683 Relaas[561] van ’s compagnies spion wegens ’t possessie nemen der Engelsen tot Couwelang gedaen file 2495, folio 1080-1083
Nov. 26, 1683 Den heer Reynier Casembroot als directeur, commissaris en oppergesaghebber na Persia op dese rheede voorgestelt file 2495, folio 1083
Nov. 26, 1683 Briefje[562] van Tanjongpoura per jockon van den vaendrig Willem Kuffelaer en Joannes van Buytenhem file 2495, folio 1083-1084
Nov. 26, 1683 Briefje[563] van den lieutenant Abraham Looth tot Tangerang per matroos file 2495, folio 1084
Nov. 26, 1683 Den Edelen Joan Bitter als raad van Justitie uyt het vaderland hier aengelandt met ’t nieuwe schip Ridderschap van Hollant file 2495, folio 1084
Nov. 27, 1683 ’t Schip de Ridderschap van Hollant uyt het patria over de Caap voor Amsterdam met 275 coppen file 2495, folio 1084
Nov. 27, 1683 Een cargasoen van f. 250891 file 2495, folio 1085-1087
Nov. 27, 1683 Missive[564] van den commandeur Symon van der Stel aen de Caap; en noves file 2495, folio 1087-1088
Nov. 27, 1683 ’t schip ’t Wapen van Middelburg van Cormandel off Masulipatnam met een missive[565] van den president Willem Hartzinck file 2495, folio 1088
Nov. 27, 1683 Nieuws daarmede file 2495, folio 1088-1089
Nov. 27, 1683 ’t Schip Silversteyn mede over Cormandel en Ceylon van Persia met een missive[566] van den Edelen Justus van den Heuvel en een nader missive[567] van Masulipatnam; nieuws uyt Persia file 2495, folio 1089-1091
Nov. 28, 1683 ’t Jagt Roemerswaal van Palembang over ’t eyland Banca met een missive[568] van den resident Willem Sabelaer aen den commandeur Willem Hartsinck file 2495, folio 1091
Nov. 28, 1683 Resolutie wegens Persia file 2495, folio 1091
Nov. 29, 1683 ’t Jagt de Bataviase Coopman van Timor met een briefje[569] van den raad aldaer file 2495, folio 1092
Nov. 29, 1683 De coopman en opperhooft Joannes van de Broeck overleden file 2495, folio 1092
Nov. 29, 1683 ’t Comptoir Timor in 17 maanden f. 13831 ten agteren geteert file 2495, folio 1093