Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Nov. 10, 1683 De chialoup Egmond naar Malacca over Palembang met brieven aen den gouverneur Cornelis van Quaalbergen ende Palembangse residenten file 2495, folio 1058
Nov. 10, 1683 Schrijven[548] na Tangerang aen den luytenant Abraham Looth per soldaat file 2495, folio 1058-1059
Nov. 10, 1683 Resolutie wegens Malacca, ’t Eyland Banca, en Tangerang file 2495, folio 1059
Nov. 10, 1683 Item om eenige penningen van d’inwoonders à deposito voor d’Edele Compagnie op interest te nemen file 2495, folio 1059
Nov. 10, 1683 d’Edelen Reynier Casembroot tot commissaris, directeur en gesagvoerder na Persia genomineert file 2495, folio 1059
Nov. 10, 1683 d’Edelen Dominicus van Vorsten tot commandeur van Mallabaer file 2495, folio 1059
Nov. 10, 1683 Resolutie om alle de blaauwe lijnwaten na ’t vaderland te senden file 2495, folio 1059
Nov. 10, 1683 Item spiaulter tot 12 à 13 realen ’t picol tot Malacca van de Portugesen in te copen file 2495, folio 1059
Nov. 11, 1683 Placcaat[549] tegens ’t negotiëren en vervoeren van den Suratsen amphioen, zijde, patholen, tarruw, en zeep in ’s Compagnies costelijcke scheepsruymte file 2495, folio 1060-1062
Nov. 11, 1683 Gesanten van Biema met eygen vaertuygen; item de soon van den Moor Codja Roebol en Dain Magimba file 2495, folio 1062
Nov. 12, 1683 ’t Jagt Negombo uyt Bengale file 2495, folio 1062
Nov. 12, 1683 Resolutie wegens Ceylon, Mallabaar, en Souratte file 2495, folio 1063
Nov. 14, 1683 De schepen Betuwe en Honsholredijck over Malacca, Ceylon, en Mallabaar na Cormandel en Souratta, brieven[550] daermede na dese plaetsen file 2495, folio 1063-1066
Nov. 14, 1683 Briefje[551] van den vaandrig Willem Kuffelaer en Joannes van Buytenhem tot Tanjongpoura per compagnies gonting file 2495, folio 1066-1067
Nov. 14, 1683 ’t Fregat de Tijger van de rivier Craoang, 82 verootmoedigde Maccassaren, soo mans, vrouwen en kinderen, 8 Malayers en 4 fugative slaven file 2495, folio 1067
Nov. 15, 1683 Inhalinge van de gesanten van Biema file 2495, folio 1067-1068
Nov. 15, 1683 Translaat missive van den coning van Biema aen Haer Edelens file 2495, folio 1068-1070
Nov. 15, 1683 Item van den prins Toeriliogampo en de verdere grooten tot Bima file 2495, folio 1070-1072
Nov. 15, 1683 Resolutie wegens de besendinge na de Ooster provintiën en Bengalen file 2495, folio 1072
Nov. 16, 1683 Schrijven[552] naer Amboina aen den heer gouverneur Robbert Padbrugge en Willem van Zeyl per Banda’s vaertuygh file 2495, folio 1072