Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Aug. 27, 1683 Schrijven[418] per patchiallang aan den commandeur Jacob Vosch op de Tijger voor Craoangh file 2495, folio 829
Aug. 27, 1683 Item[419] den coopman Marten Sampson tot Cheribon file 2495, folio 829
Aug. 27, 1683 Alsmede[420] de capiteyn Joan Ruysch in die bovenlanden file 2495, folio 829
Aug. 28, 1683 De rompen van de afgelegde chialoupen Lieffde en Bantam bij openbare opveylinge vercogt voor 15 en 49 rijxdaalders file 2495, folio 830
Aug. 28, 1683 Translaat geschrift[421] door den Engelschen raad overgelevert wegens haar lieder vertrek en beleeft afscheyt nemen file 2495, folio 830-831
Aug. 28, 1683 De schepen Berckmeer, Egelenburgh en Draackensteyn na Ceylon, Bengale en Mallabaar file 2495, folio 831
Aug. 28, 1683 Benaminge der brieven[422] daarmede file 2495, folio 831-835
Aug. 28, 1683 Item missive[423] van Haar Edelens aan den konink Radja Singa van ’t eylant Ceylon file 2495, folio 835-839
Aug. 28, 1683 Briefje[424] van den capiteyn Hendrick van den Eeden tot Japara per inlants vaartuygh; nieuws daarmede over de sousouhounangh file 2495, folio 839-840
Aug. 28, 1683 ’t Huys te Merwede naer Rembang met een missive[425] van den residenten file 2495, folio 841
Aug. 28, 1683 Schrijven[426] na Tangerang aan den luytenant Abraham Loot file 2495, folio 841-842
Aug. 29, 1683 Eerste parade gedaan binnen dit Casteel van de volslage Compagnies cavallery onder een standaart file 2495, folio 842
Aug. 29, 1683 De Bantamse Engelsche en France vrunden door Sijn Edelheyt met een gastmael geregaleert file 2495, folio 842
Aug. 30, 1683 De voorheen gewesen France secunde tot Bantam, Mr. Combal, met eygen chialoup na Siam file 2495, folio 842
Aug. 30, 1683 Den presiderend Engelschen raadspersoon Mr. Edward Barwel binnen bij Sijn Edelheyt om afscheyt te nemen file 2495, folio 843-844
Aug. 30, 1683 Den Maccassaarse capiteyn Dain Matara met Boutons vaartuygh uyt het Craoanghs vaerwater file 2495, folio 844
Aug. 30, 1683 Briefje[427] van den commandant Jacob Vosch op de Tijger aldaar cruysends file 2495, folio 845
Aug. 30, 1683 Briefje[428] van den raad tot Japara per inlants vaartuygh; nieuws daarmede file 2495, folio 845
Aug. 31, 1683 Briefje[429] van den capiteyn Hendrick van den Eeden uyt Carta Soura per inlandts vaartuygh file 2495, folio 846
Aug. 31, 1683 Nieuws van den Sousouhounang, etcetera file 2495, folio 846