Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
July 17, 1683 Briefje[357] van den commandant Jacob Vosch op ’t fregat de Tijger per inlandsche corporaal met een gevonden vaartuygh file 2495, folio 709
July 17, 1683 Aankomste van den Maccassaarsen capiteyn Dain Matara met sijn vaartuygh en een briefje van den resident Marten Sampson tot Cheribon file 2495, folio 710
July 17, 1683 De chialoup Egmont nae ’t cruyssend vaarwater omtrent Craoang met een briefje aen den commandant Vosch op de Tijger file 2495, folio 710-711
July 17, 1683 Schrijven aan den vaandrigh Willem Kuffelaer tot Tanjongpoura met den sergeant Jurgen Kreuger en eenige Javanen te lande file 2495, folio 711
July 17, 1683 Poincten en articulen[358] waarop den coning Amsterdam en sijn rijcxgroten ’t Ternataansche rijck als een leen weder wert ingeruymt, door deselve besworen en nevens de gecommitteerdens onderteekent file 2495, folio 711-725
July 19, 1683 Briefje[359] van den president Jacob Cops tot Maccasser per Maleyts vaartuygh file 2495, folio 725
July 19, 1683 Translaat briefje van Radja Tambora en Abdul Lasie aan Haer Edelens file 2495, folio 725-728
July 19, 1683 Twee compagnies Nederlantse soldaten sijnde sterck 100 coppen om na Ternaten te gaan file 2495, folio 729
July 19, 1683 Memorie voor den fiscael Qualter Zeeman en verdere gecommitteerdens van ’tgeene aan de Engelse alhier te verrigten hebben file 2495, folio 729-730
July 19, 1683 Nader antwoort[360] schrift van Haar Edelens om aan de heeren Engelschen te insinueren file 2495, folio 730-731
July 19, 1683 Nader rapport[361] van gemelte fiscaal en gecommitteerden aen de Hoge Regering gedaan wegens hunne verrigtinge en gedaene insinuatie file 2495, folio 731-734
July 19, 1683 Briefje[362] van onse posthouders aan de rivier Tangerang per corporaal file 2495, folio 734
July 19, 1683 Resolutie wegens de Engelsche alhier file 2495, folio 734
July 20, 1683 Briefje[363] aan de gecommitteerden schipper op ’t Engels jaghtje Tayouan hier ter rhede file 2495, folio 734
July 21, 1683 Een Compagnie Nederlandsche soldaten sterck 60 coppen binnen om na Javaas Oostcust te gaan file 2495, folio 734
July 21, 1683 Briefje[364] van den lieutenant Aarnout Grevinck uyt Carta Soura aen den commandeur Jacobus Couper met aangenaem nieuws file 2495, folio 735
July 21, 1683 De Wanna Cassoemase rebellen totaliter geslagen file 2495, folio 735
July 21, 1683 Alle de oostelijxste negorijen in ’t gebergte verbrant, 69 hoofden, 200 ooren[365], en vele gevangen afgebraght file 2495, folio 735-736
July 21, 1683 Item briefje[366] van Japara van den raad aldaar file 2495, folio 736
July 21, 1683 ’t Schip Sumatra naer Amboina over Ternaten met den Prins Alam en eenige verdere Tarnataanse groten file 2495, folio 736