Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
July 22, 1683 Nae-briefje[371] aan den capiteyn Hendrick van den Eeden tot Japara per roeyschuyt om aan ’t schip Sumatra te bestellen file 2495, folio 744
July 22, 1683 Den gewesen Bantamsen agent Franchoys Bouwyear wert over de geboorte van sijn kint door den eersten clercq uyt name van Sijn Edelheyt gecomplimenteerd file 2495, folio 744
July 22, 1683 ’t Jagtje de Brack en ’t fregat Griffioen na Palembang file 2495, folio 745
July 23, 1683 Het Japaarse nae-briefje aan den capiteyn Hendrick van den Eeden onbestelt weder terugge file 2495, folio 745
July 23, 1683 Briefje[372] van Tanjongpoura van den vaandrig Willem Kuffelaer per inlants corporaal en eenige Javanen file 2495, folio 745
July 23, 1683 Tijdingh van de rebel chieeg file 2495, folio 745
July 23, 1683 De jachtjes Craanvogel en Hoop; item de chialoupen Snauw en Salm, met 99 Nederlandsen soldaten over Bantam na de Duysent Eylanden[373], etcetera om de seeschuymers te verdrijven file 2495, folio 745-746
July 23, 1683 Briefje[374] daarmede aen den capiteyn Harman Wanderpoel tot Bantam file 2495, folio 746
July 23, 1683 Den vaandrigh Zacharias Sawarga met 2 pantchaillangs en 48 koppen na Cheribon om sig bij den capiteyn Joan Ruysch te voegen file 2495, folio 746
July 23, 1683 Item tegelijck oock den Maccassarsen capiteyn Dain Matara met sijn oorlogs vaartuygh naer ’t vaarwater voor Craoang file 2495, folio 746
July 23, 1683 Brieven[375] daarmede aan den commandant Jacob Vosch, den resident Marten Sampson tot Cheribon, en den capiteyn Ruysch in die bovenlanden file 2495, folio 746
July 23, 1683 d’Engelse gecommitteerden bij Sijn Edelheyt file 2495, folio 746
July 23, 1683 En haar versoek file 2495, folio 746-747
July 24, 1683 g’Approbeerde sententie des doots tegens Abdul van Toadje, inlandse soldaat, omme over diefstal van een slaaf toebehoorende den opperkoopman Cornelis Bartelsz. Marchier opgehangen te werden file 2495, folio 747
July 24, 1683 Resolutie wegens Cormandel file 2495, folio 747
July 24, 1683 En de verbeteringe der ministers aldaar file 2495, folio 748
July 26, 1683 Versoeck van den Engelschen agent Franchoys Boeyart om sijn kint in huys te laten dopen file 2495, folio 749
July 26, 1683 ’Twelk hem beleefdelijck wert afgeslagen file 2495, folio 749-750
July 26, 1683 Den optreck van de Nederlandsche en Inlandsche schutterij voor dit jaar vastgestelt file 2495, folio 750
July 26, 1683 En nieuws inlandsche hooft officieren verkoren file 2495, folio 750-751