Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
March 3, 1752 Item per inlands vaartuyg een brief van Palembang ontfangen file 2582, folio 35-37
March 3, 1752 Depeche van de Galathea na Macasser met schrijvens aen de ministers file 2582, folio 37
March 2, 1752 Afvaardiging van het jagt de Geertruyda na Timor met de rescriptie file 2582, folio 32
March 2, 1752 En d’Adriana na Bantam met een briefje aan den Politicquen Raad file 2582, folio 32-33
March 1, 1752 Een brief van den brigadier Convert van Bantam gerecipieert file 2582, folio 31-32
March 1, 1752 En een aen denselven gedepecheert file 2582, folio 32
Feb. 29, 1752 So ook van Cheribon file 2582, folio 30-31
Feb. 28, 1752 Viering der negende verjaardag van d’Erffprincesse Carolina file 2582, folio 29
Feb. 28, 1752 Een briefje van Bantam ontfangen file 2582, folio 29-30
Feb. 25, 1752 Arrive van Luxenburg van Ceylon met schrijvens file 2582, folio 27
Feb. 25, 1752 Van Colombo file 2582, folio 27-28
Feb. 25, 1752 Van Nagapatnam file 2582, folio 28
Feb. 25, 1752 Van Cochin file 2582, folio 29
Feb. 23, 1752 Arrive van Wiltrijk van Malacca file 2582, folio 23
Feb. 23, 1752 Met een briefje van de ministers aldaer file 2582, folio 23
Feb. 23, 1752 Dies inhoud file 2582, folio 23-27
Feb. 22, 1752 En van de pantsjallang de Loper na Timor file 2582, folio 22-23
Feb. 21, 1752 Depeche van vier schepen Ghiesenburg, Tulpenburg, Nieuwstad en Duynenburg na Java file 2582, folio 22
Feb. 20, 1752 Twee briefjes van Tangerang ontfangen file 2582, folio 22
Feb. 18, 1752 Een aparte missive van den Java’s gouverneur Baron van Hohendorff ontfangen file 2582, folio 21