Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Oct. 8, 1682 Alsmede Cornelis Comans Hooft in Brodera tot coopman met 60 guldens voor 5 jaer file 2494, folio 2002
Oct. 8, 1682 Aarnout Blom tot adsistent met 24 guldens ter maant file 2494, folio 2002
Oct. 8, 1682 Florentius van der Beek als secretaris in Persia tot ondercoopman met 40 guldens voor 3 jaer file 2494, folio 2002
Oct. 8, 1682 Ferdinandus Ulisses Kielin in dienst voor adsistent met 24 guldens voor 3 jaer aengenomen file 2494, folio 2002
Oct. 8, 1682 Jacob Stuyts gepardonneert en tot adsistent met 20 guldens ter maant herstelt file 2494, folio 2002
Oct. 8, 1682 Sententie des doots geapprobeert tegens den lijffeygen Isaak van Macassar om over manslag opgehangen te werden file 2494, folio 2002
Oct. 9, 1682 Den Engels vrij schipper Mr. Meddouw van sijn chialoup de Merry binnen bij Sijn Edelheyt willende over Malacca na Bengale vertrecken file 2494, folio 2003
Oct. 9, 1682 Nieuwe officieren van de burger cavallerye voorgestelt en geauthoriseert file 2494, folio 2003
Oct. 9, 1682 Het fluytje Marken uyt de Straat Sunda terugge file 2494, folio 2003
Oct. 9, 1682 Den curateur ad lites sal voortaen van de verkogte goederen niet meer mogen genieten als 2 1/2 ten hondert voor de contanten[10] file 2494, folio 2004
Oct. 9, 1682 Sullende d’Ed. Bornesee de 4 percento teveel genoten weder moeten rembourseren file 2494, folio 2004
Oct. 9, 1682 Het testament van den overleden berghopman Olitsch geopent en de executie heeren weesmeesteren aenbevolen file 2494, folio 2004
Oct. 9, 1682 Apostil op het request van den sabandar Sacradana tot Turtiassa om bij ons over te mogen komen file 2494, folio 2005
Oct. 10, 1682 Briefje aen den commandant schipper Dirck Thomasse na de hoek van Craoang per een patchiallang file 2494, folio 2005
Oct. 10, 1682 Schrijven na Tanjongpoura per Inlants soldaat aen den vaendrig Kuffelaar file 2494, folio 2006
Oct. 10, 1682 Item briefje aen den Tommagon Natta Jouda file 2494, folio 2006
Oct. 10, 1682 Mr. Charles Sweeting en Jan Dalles binnen bij Sijn Edelheyt versoekende om largatie van de gesequestreerde cleden file 2494, folio 2009
Oct. 10, 1682 Het jagje de Batavise Coopman en de chialoup Egmont van Timor met brieven van het opperhooft Joannes van den Broeck file 2494, folio 2009
Oct. 10, 1682 Nieuws daarmede file 2494, folio 2010
Oct. 10, 1682 Den ondercoopman Willem van Couwenhoven op Timor overleden file 2494, folio 2012