Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Oct. 10, 1682 Schrijven na Tanjongpoura per Inlants soldaat aen den vaendrig Kuffelaar file 2494, folio 2006
Oct. 10, 1682 Item briefje aen den Tommagon Natta Jouda file 2494, folio 2006
Oct. 10, 1682 Mr. Charles Sweeting en Jan Dalles binnen bij Sijn Edelheyt versoekende om largatie van de gesequestreerde cleden file 2494, folio 2009
Oct. 10, 1682 Het jagje de Batavise Coopman en de chialoup Egmont van Timor met brieven van het opperhooft Joannes van den Broeck file 2494, folio 2009
Oct. 10, 1682 Nieuws daarmede file 2494, folio 2010
Oct. 10, 1682 Den ondercoopman Willem van Couwenhoven op Timor overleden file 2494, folio 2012
Oct. 10, 1682 Item den predikant Jacob Rijnsdijk file 2494, folio 2012
Oct. 10, 1682 Het comptoir Timor voorleden jaer f. 11248:-:14 geadvanceert file 2494, folio 2013
Oct. 10, 1682 Translaat briefje van den vorstin Niey Chily Moeda en de Senghadjes op Solor aen Haer Edelens file 2494, folio 2013
Oct. 10, 1682 Item translaat briefje van de Coningen van Coupang file 2494, folio 2015
Oct. 10, 1682 Alsmede translaat briefje door de Senghadjes Dassy en Carien file 2494, folio 2018
Oct. 10, 1682 Aenkomste van een Portugese chialoup van Timor file 2494, folio 2021
Oct. 10, 1682 Translaat briefje van den Portugesen Capiteyn Moor Anthony Horney op Liffauw file 2494, folio 2021
Oct. 10, 1682 Een nieuw gemaakte chialoup van Japara met een briefje van Bartelse file 2494, folio 2022
Oct. 10, 1682 Nieuws daarmede file 2494, folio 2023
Oct. 10, 1682 Een Maleyts vaartuyg van Bima met een briefje in translaet van den Coning van Turilio Gampo aen Haar Edelens file 2494, folio 2024
Oct. 10, 1682 Item van Crain Panaraga Coning van Bouton aen Haer Edelens file 2494, folio 2027
Oct. 10, 1682 Briefje van d’Ed. Albert van Breugel van voor Bima aen Haer Edelens file 2494, folio 2030
Oct. 10, 1682 Item twee briefjens van den Bimasen resident Eyckmans over Japara file 2494, folio 2030
Oct. 10, 1682 Den ouden Coning van Bima overleden file 2494, folio 2030