Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Feb. 19, 1755 Retour van ’t Haasje met den afgaande administrateur Joan de Heere file 2585, folio 22
Feb. 18, 1755 Brieven na Ambon en Macassar gedepecheert file 2585, folio 21
Feb. 15, 1755 Vosmaar arriveert van Zeeland file 2585, folio 19
Feb. 15, 1755 Met schrijvens der Edele Heeren Bewindhebberen ter dier kamer file 2585, folio 19
Feb. 15, 1755 En een brief van de Caab file 2585, folio 19-20
Feb. 15, 1755 Korte sterkte van dien bodem file 2585, folio 20
Feb. 15, 1755 Mitsgaders de scheepen Haarlem van Mallabaar, de Batavia uyt Persië en de Prins van Orange van Sumatra’s Westcust file 2585, folio 20
Feb. 15, 1755 Met schrijvens van die comptoiren file 2585, folio 20-21
Feb. 14, 1755 Receptie van een briefje van Ternaten file 2585, folio 19
Feb. 12, 1755 Een briefje naar Samarang gesonden file 2585, folio 19
Feb. 12, 1755 Alsmede van het China’s retourschip Baarssande en nadere brieven aan d’Edele heeren bewindhebberen ter kameren Amsterdam, Middelburg, Rotterdam en Hoorn file 2585, folio 19
Feb. 12, 1755 Mitsgaders na Cabo de Goede Hoop file 2585, folio 19
Feb. 8, 1755 Arrive van den Jambys resident Johannes Holst met de barcq de Batoebaroe file 2585, folio 18
Feb. 7, 1755 Receptie van eener brief van den afgaande Bantams administrateur Joan de Heere file 2585, folio 18
Feb. 7, 1755 Desselfs successeur vertrekt met het Haasje na derwaarts file 2585, folio 18
Feb. 6, 1755 Gemeen en aparte schrijvens van Samarang file 2585, folio 17
Feb. 6, 1755 En een briefje van den Jambys resident Johannes Holst aangebragt file 2585, folio 17-18
Feb. 6, 1755 De pantsjallang de Overnes van Padang file 2585, folio 18
Feb. 6, 1755 De barcq de Rijder vertrekt na Ternaten file 2585, folio 18
Feb. 5, 1755 Arrive van een Portugese snauw genaamt Franciscus Pareira van Manilhas file 2585, folio 17