Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Oct. 1, 1682 Item translaat Engelse briefje door den Engelsen adsistent Ambrosius Moedy aen den Engelsen raatspersoon Mr. Waith alhier geschreven file 2494, folio 1983
Oct. 1, 1682 Relaas van den Mardijker Tomas de May daarnevens van Turtiassa gekomen wegens de gelegentheyt des Sultan Agongs file 2494, folio 1985
Oct. 2, 1682 Den Engelse raatspersoon Mr. Charles Sweeting binnen bij Sijn Edelheyt wegens het vertrek van de Aymuy Marchiant na Engelant file 2494, folio 1989
Oct. 3, 1682 De uyt Ambon teruggekomene 3 ostagiers Prins Alam, Quimelaha Marsaely en Capitain Laut Rhety van boort gehaalt en binnen gebragt file 2494, folio 1990
Oct. 3, 1682 Alsmede drie veroverde vaendels van de rebellen op Bouro en Xula Taljabo die rontgesleept en op de Lantpoort geplant werden file 2494, folio 1991
Oct. 3, 1682 Briefje uyt ons veltleger van capiteyn Wanderpoel voor Tangeran per soldaat file 2494, folio 1991
Oct. 3, 1682 Het hoeker de Quartel uyt de besettinge voor Tanara met een briefje van capiteyn Michielse file 2494, folio 1992
Oct. 3, 1682 Eenige vaartuygen van de onse verovert file 2494, folio 1992
Oct. 4, 1682 Verscheyde der Engelse meesters bij Sijn Edelheyt te gast file 2494, folio 1993
Oct. 4, 1682 De fluyt Buuren uyt de besettinge voor Tanara terugge file 2494, folio 1993
Oct. 5, 1682 Aankomste van de Engelse vrij chialoup de Perel van Borneo; sijn inladinge file 2494, folio 1993
Oct. 5, 1682 Den Engelsen capiteyn van het schip de Aymuy Marchiant binnen om van Sijn Edelheyt sijn afscheyt te nemen file 2494, folio 1994
Oct. 6, 1682 Den eersten clercq met de generale brieff na de rheede om deselve aen boort van de Engelse Aymuy Marchiant te bestellen file 2494, folio 1995
Oct. 6, 1682 Het schip Nieuw Middelburgh na de Straat om dien bodem tot voorbij Siringy te convoyeeren file 2494, folio 1995
Oct. 6, 1682 Corten inhout van de memorie voor de opperhoofden file 2494, folio 1995
Oct. 6, 1682 Aen de opperhoofden van het jagt Draackesteyn de volle premie toegelegt voor de camer Amsterdam file 2494, folio 1996
Oct. 6, 1682 De aangebragte cleden met de Engelse chialoup de Perel gesequestreert file 2494, folio 1996
Oct. 6, 1682 Den pagter van het handelen aen de schepen drie maenden surcheance van pagtpenningen vergunt file 2494, folio 1996
Oct. 6, 1682 Item den pagter van de Ankese revier van die pagt t’eenemael ontslagen file 2494, folio 1996
Oct. 7, 1682 De chialoup Neptunus na Sumatra’s westcust met een missive aan d’Ed. Jan van Leene file 2494, folio 1997