Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Dec. 31, 1755 Gedoopte file 2585, folio 209-210
Dec. 31, 1755 Getrouwde file 2585, folio 210
Dec. 30, 1755 Een briefje van Cheribon ontfangen file 2585, folio 183
Dec. 30, 1755 De Drie Heuvelen naar Amboina file 2585, folio 183
Dec. 30, 1755 Schagen over Java naar Banda met schrijvens voor die comptoiren file 2585, folio 183
Dec. 26, 1755 De Herstelder met een lading peper en een missive van Bantam gereverteert file 2585, folio 182
Dec. 26, 1755 En de Veerman met origineel en secreet schrijvens van Java file 2585, folio 183
Dec. 23, 1755 Jaarlijxe staatreekening van den weeskamer file 2585, folio 177-182
Dec. 23, 1755 De Ongehoorsaamheyd en de chialoup de [...] met schrijvens naar Amboina gedepecheert file 2585, folio 182
Dec. 23, 1755 Sijnde met eerstgemelte van hier na derwaarts vertrocken den equipagieopsiender Kroon file 2585, folio 182
Dec. 20, 1755 Per een Moor een briefje van Bantam ontfangen file 2585, folio 176
Dec. 20, 1755 ’t Schip de Naarstigheyd naar de Westcust gedepecheert file 2585, folio 176
Dec. 20, 1755 Met een briefje aan de bediendens file 2585, folio 176
Dec. 19, 1755 Met de Veerman een briefje na Samarang gesonden file 2585, folio 176
Dec. 19, 1755 De chialoup de Haak om de barcq Batoe Baroe af te lossen na Jamby vertrocken file 2585, folio 176
Dec. 19, 1755 Met een instructie voor den gesaghebber file 2585, folio 176
Dec. 19, 1755 En een briefje voor den resident van Palembang file 2585, folio 176
Dec. 15, 1755 De barcq de Rijder met schrijvens van Palembang gearriveert file 2585, folio 175
Dec. 15, 1755 Een duplicaatbriefje naar Cheribon file 2585, folio 176
Dec. 15, 1755 En een dito naar Samarang versonden file 2585, folio 176