Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Jan. 2, 1756 Met schrijvens van de ministers te Hougly file 2586, folio 2
Jan. 2, 1756 En den supercarga na Arackan Willem de Beaudoux file 2586, folio 2
Jan. 2, 1756 Schrijvens van den capitain lieutenant Hendrik Swart op ’t Huys ten Duyne, ontfangen file 2586, folio 3
Jan. 2, 1756 Nopens deselve bezeylen van Bombay file 2586, folio 3
Jan. 1, 1756 Zijn Excellentie werd met het nieuwe jaar gefeliciteert file 2586, folio 1-2
Dec. 31, 1755 De verpagting der Jaccatrase domeinen voor anno 1756 file 2585, folio 183
Dec. 31, 1755 En desselfs rendement file 2585, folio 183-184
Dec. 31, 1755 Opneem der huysgesinnen door de respective wijkmeesters soo binnen als buyten de stad file 2585, folio 184-189
Dec. 31, 1755 Aangekomene vaartuygen file 2585, folio 189-200
Dec. 31, 1755 Vertrockene vaartuygen file 2585, folio 200-208
Dec. 31, 1755 [Begravene en overledene] file 2585, folio 208-209
Dec. 31, 1755 Gedoopte file 2585, folio 209-210
Dec. 31, 1755 Getrouwde file 2585, folio 210
Dec. 30, 1755 Een briefje van Cheribon ontfangen file 2585, folio 183
Dec. 30, 1755 De Drie Heuvelen naar Amboina file 2585, folio 183
Dec. 30, 1755 Schagen over Java naar Banda met schrijvens voor die comptoiren file 2585, folio 183
Dec. 26, 1755 De Herstelder met een lading peper en een missive van Bantam gereverteert file 2585, folio 182
Dec. 26, 1755 En de Veerman met origineel en secreet schrijvens van Java file 2585, folio 183
Dec. 23, 1755 Jaarlijxe staatreekening van den weeskamer file 2585, folio 177-182
Dec. 23, 1755 De Ongehoorsaamheyd en de chialoup de [...] met schrijvens naar Amboina gedepecheert file 2585, folio 182