Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
July 24, 1700 De fluyt Hobré en ’t galjoot ’t Hoen vertreken naer Java’s Oostcust met nevensgemelte contanten, lijwaten, en behoeften file 2520, folio 394-395
Jan. 2, 1712 De losboots de Boshaan en Dissel vertreken na Tanjongpoura file 2537, folio 3
Feb. 11, 1762 De Sulthan en Panambahan vertreken van dese rheede file 2592, folio 26
Jan. 20, 1724 De overheden van de na ’t vaderland vertrekende naschepen verlangen hun depesche file 2556, folio 32
Sept. 16, 1803 De postmeester gelast om telken postdagen de naar Cheribon en Java gedestineerde brieven en paketten om 8 uuren te sluyten, ten einde de post precies ten 9 uure vertrekke, 16 September 1803.
Oct. 12, 1688 100 blancke militairen vertrekken naar Malacca file 2503, folio 450
Jan. 3, 1690 En vertrekken daarmede naer de retourvloot onder ’t hooge land van Bantam file 2506, folio 4
March 30, 1690 De gesanten des coninck tot Bima vertrekken naer file 2506, folio 135
Aug. 23, 1687 ’t Jagt Batavia tot het afhalen van rijs derwaarts te vertrekken staande file 2502, folio 631
Oct. 17, 1687 54 Blanke militairen vertrekken naar boort van ’t jagt Sumatra gedestineert om met de heer Jacob Pits na Bantam te gaan file 2502, folio 813
Jan. 12, 1700 De versoeken van Prins Rotterdam en desselfs huysvrouw om na Ternaten te vertrekken afgeslagen file 2520, folio 10
Aug. 11, 1701 De schepen Assendelft en ’t Huys te Duynen gecombineert na Ceylon te laten vertrekken file 2521, folio 392
June 22, 1705 En om de Talagers uyt Tsicalongh en Tsiblagongh te doen vertrekken file 2527, folio 524-525
July 14, 1705 Den commandeur Meyndert de Boer goet gevonden als hooft over de scheepen die over Persia na Souratta verstaan te vertrekken file 2527, folio 618
July 14, 1705 Capitain Jan Pieter de Larix tot oppercoopman aangestelt om dusdanig na Spahan te vertrekken file 2527, folio 619
July 21, 1705 d’Engelse schepen Chezar en Toddington vertrekken over Poulo Candoor na China file 2527, folio 634
July 31, 1705 En twee Fancen gevangenen toegestaan per ’t Huys ter Boede na Bengaale te vertrekken file 2527, folio 663
Sept. 12, 1705 De Gent en Oostersteyn vertrekken van hier gecombineert naar Goa file 2527, folio 805
Oct. 9, 1705 De scheepen Schoonewal, Neptunis en Slooten vertrekken over Malacca na Bengalen file 2527, folio 892
Oct. 11, 1705 Het Engels schip Panther en de bergantijn Banjer vertrekken naar Banjar file 2527, folio 902