Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
June 5, 1682 Resolutie om de Commissie voor den eersten clercq wegens het examineren der translaten door de Engelse vrunden overgelevert te vertrecken file 2492, folio 1235
June 6, 1682 Den Bantamsen ambassadeur Pangeran Aria Diepa Nierat binnen ter audiëntie file 2492, folio 1235
June 6, 1682 De Engelse gecommitteerde binnen om nevens onse gecommitteerde de translaten hunner Engelse geschriften te examineren file 2492, folio 1237
June 6, 1682 Dewelcke sij verklaren wel en na haar intentie overgeset bevonden te hebben file 2492, folio 1238-1240
June 6, 1682 Translaat briefje van den Macasaarsen capiteyn Dain Matara aan Zijn Edelheyt uyt het veltleger file 2492, folio 1240-1241
June 6, 1682 Nominatie en verkiesinge van de borger collegiën deser stede als weesmeestreen file 2492, folio 1241-1242
June 6, 1682 Commissarissen van huwelijxe saacken file 2492, folio 1242
June 6, 1682 Regenten van het ruchthuys file 2492, folio 1242
June 6, 1682 En van het lazarushuys file 2492, folio 1243
June 6, 1682 De fiscaals alhier alle mogelijke stucken ten laste van de Engelse te laten beleggen file 2492, folio 1243
June 6, 1682 Resolutie rakende den stierman Jan Kievieth file 2492, folio 1243-1244
June 7, 1682 Den Bantamsen ambassadeur na ons veltleger aan de rivier de Tangeran met den provisoneel capiteyn Ruysch om hetselve eens te besien file 2492, folio 1244-1245
June 7, 1682 Rapport wegens het vluchten van 5 à 6 Engelsen van dese rheede uyt haare schepen met een cleen Javaans vaartuygh file 2492, folio 1245
June 7, 1682 Het bootje het Wout en het jagje de Hoope na de Straat om deselve te agterhalen file 2492, folio 1245
June 7, 1682 Inhout van de ordre voor deselve opperhoofden file 2492, folio 1246
June 7, 1682 Translaat briefje van den Ingabey Wiera Loddra tot Indramayoe aan Zijn Edelheyt file 2492, folio 1247
June 7, 1682 Briefje van den vaandrigh Willem Kuffelaar tot Tanjongpoura aan Haar Edelens per jochum file 2492, folio 1247-1248
June 7, 1682 Briefje aan den capiteyn Willem Hartsinck uyt ons veltleger per soldaat file 2492, folio 1248
June 7, 1682 Bevestiginge van de borger collegiën deser stede voor het aanstaande jaar file 2492, folio 1248-1249
June 7, 1682 Resolutie wegens de gevluchte Engelse, het veltleger en de bevestiginge der borger collegiën file 2492, folio 1249