Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Sept. 10, 1756 Deunisveld na Samarang met duplicaat schrijvens file 2586, folio 183
Sept. 7, 1756 Met eerstgemelte bodem is overgekomen den waterfiscaal Mr. Pieter Cornelis Hasselaar file 2586, folio 182
Sept. 8, 1756 Schrijvens na Bantam file 2586, folio 182-183
Sept. 7, 1756 Korte sterktens deser twee gemelte bodems file 2586, folio 181-182
Sept. 6, 1756 Maandelijxe korte sterkte van Tanjongpoura file 2586, folio 180
Sept. 7, 1756 Met de landboot een briefje van Bantam ontfangen file 2586, folio 180
Sept. 7, 1756 Uyt Straat Sunda ontfangt de papieren van ’t uytkomende schip Amerongen file 2586, folio 180
Sept. 7, 1756 Arrivement ter deser rheede van Amerongen en de Snoek file 2586, folio 180-181
Sept. 2, 1756 Met den Javaan Amiroedin een briefje van Bantam aangebragt file 2586, folio 179
Sept. 2, 1756 Papieren uyt Straat Sunda van ’t uytkomende Zeeuws schip de Snoek ontfangen file 2586, folio 179
Sept. 1, 1756 De Appelboom na Tagal file 2586, folio 178
Sept. 1, 1756 En schrijvens met de Veerman na Samarang versonden file 2586, folio 178-179
Aug. 28, 1756 Met de Veerman gemeen en secreet schrijvens van Java ontfangen file 2586, folio 146
Aug. 31, 1756 Een briefje na ’t kruyssende schip de Herstelder gesonden file 2586, folio 146
Aug. 31, 1756 Jaarlijxe staatreekening des diacony en armen file 2586, folio 146-178
Aug. 28, 1756 Item de chialoup de Overmaas met den g’eligeert resident van Adjerrhaaja[4], Christiaan Ernst van Sijffert file 2586, folio 145
Aug. 28, 1756 Het schip de Drie Heuvelen komt van Qualla Damak met schrijvens van den resident file 2586, folio 145-146
Aug. 26, 1756 Item desselfs memorie file 2586, folio 144
Aug. 26, 1756 En seven brieven der Molukse vorsten ontfangen file 2586, folio 144
Aug. 27, 1756 Een brief van Bantam ontfangen file 2586, folio 144