Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
May 30, 1682 De veroveringe van de stadt Batavia geviert file 2492, folio 1147
May 30, 1682 Briefje van Tanjongpoura van den vaandrigh Kuffelaar aan Haar Edelens per Compagnies gontingh file 2492, folio 1148
May 30, 1682 De Engelse agenten Charles Sweeting en Steylman binnen bij Sijn Edelheyt file 2492, folio 1148
May 30, 1682 Vijftien soetelaars vaartuygen van Bantam file 2492, folio 1148
May 30, 1682 Bevestinge van de gecommitteerde en verkoren heeren schepenen deser stede voor dit jaar file 2492, folio 1148-1149
May 31, 1682 Briefje uyt ons veltleger voor Tangeran van d’Ed. Hartsinck per Mardijker sergeant file 2492, folio 1149
May 31, 1682 150 vrouwen en kinderen bij ons in het leger afgekomen van Radeen Aria Wangsa Diradja’s volck file 2492, folio 1149-1151
May 31, 1682 Schrijven na het veltleger aan den capiteyn Willem Hartsinck per soldaat file 2492, folio 1151-1154
May 31, 1682 Item schrijven na het Eylant Onrust van baas Albert de Reus file 2492, folio 1154
May 31, 1682 De sloep de Vlieger van Bantam voor aff file 2492, folio 1154
May 31, 1682 Relaas van den stuurman wegens het veroveren van Markasana file 2492, folio 1155
May 31, 1682 Briefje van de suyckermolen aan Haar Edelens per soldaat file 2492, folio 1156
May 31, 1682 Translaat missive van den Macassarsen capiteyn Dain Matara uyt het veltleger aan Sijn Edelheyt file 2492, folio 1155-1156
May 31, 1682 Aangecomene vaartuygen file 2492, folio 1156-1160
May 31, 1682 Vertrockene vaartuygen file 2492, folio 1160-1163
May 31, 1682 Overledene file 2492, folio 1163
May 31, 1682 Gedoopte file 2492, folio 1163-1164
May 31, 1682 Getrouwde file 2492, folio 1164
May 31, 1682 Justitie file 2492, folio 1164-1165
June 1, 1682 Briefje van Tanjongpoura van den vaandrig Willem Kuffelaaar per eenige Javanen met 20 coebeesten file 2492, folio 1167