Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
May 11, 1682 Hun voornemen om op de Moorse schepen te roven file 2492, folio 1003-1005
May 11, 1682 Briefje van recommandatie van onse bevelhebber tot Bantam voor den gemelte stierman Jacob van Hooren file 2492, folio 1005-1006
May 11, 1682 Schrijven na de weghmackerij naar Tangeran aan capitein Harmen Egberts file 2492, folio 1006
May 11, 1682 Briefje uyt de weghmackerij van capitein Egberts file 2492, folio 1006-1007
May 11, 1682 Briefje uyt ons veltleger van capiteyn Hartsinck aan den capitein Jan Fransen met 10 siecken file 2492, folio 1007
May 11, 1682 Den van Bantam gecomenen Deensen agent Joachim Pauly door gecommitteerdens van boort gehaalt en binnen gebracht file 2492, folio 1007
May 11, 1682 Den anachoda van ’t Souratse schip de Ormus Marchant mede binnen bij Zijn Edelheyt file 2492, folio 1007
May 11, 1682 Sijn voorgeven file 2492, folio 1007-1008
May 11, 1682 En gestelde ordre dier wegen file 2492, folio 1008
May 11, 1682 Resolutie wegens de vreemde natiën file 2492, folio 1008-1009
May 12, 1682 Nader acte van pardon voor den opperstierman Jacob van Hooren file 2492, folio 1009-1010
May 12, 1682 Item missive van den capitein Hartsinck uyt ons veltleger voor Tangeran aan Haar Edelens per twee Balyers file 2492, folio 1010-1011
May 12, 1682 Onse Javanen verlopen uyt het leger file 2492, folio 1011
May 12, 1682 Schrijven weder na het veltleger aan den capitein Hartsinck per den Javaan Naya Gatty en twee Balyers file 2492, folio 1012-1013
May 12, 1682 Resolutie om de verminckte Inlandse militairen de helft van hetgeene Europeanen toegelegt te laten gauderen[2] file 2492, folio 1013
May 12, 1682 Item resolutie wegens Siam om koper en spiaulter daar op te kopen file 2492, folio 1013
May 12, 1682 Den Chinees coopman Tenqua de helft van de oncosten aan het stoppen van het doorgebroocken gat van de Molenvliet te laten betalen file 2492, folio 1013
May 12, 1682 Geapprobeerde sententie des doots van den vrij Bougys Pacoeloe om over begaane moort geledebraackt te werden file 2492, folio 1014
May 12, 1682 Resolutie wegens ons leger aan Tangeran file 2492, folio 1014
May 12, 1682 Den luytenant Joan Ruysch tot provisioneel capiteyn in het veltleger file 2492, folio 1014