Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
May 9, 1682 Resolutie wegens de contanten in Compagnies groot cassa in voorraat alsmede de coopmanschappen in de packhuysen file 2492, folio 991
May 9, 1682 Item aangaande het overgelevert vertoogschrift van den fiscaal Qualter Zeeman wegens den commandeur Melchior Hurt , den coopman Reynier Fuys en bergmeester Jan de Graaff file 2492, folio 991-992
May 10, 1682 Den capiteyn Harmen Egberts van de wegmackerij na Tangeran binnen file 2492, folio 992
May 10, 1682 Vertoogschrift eeniger onser borgeren wegens het maacken van de nieuwe weg na Tangeran file 2492, folio 992
May 11, 1682 Het jacht den Alexander van Bantam met den heer Deensen agent Joan Joachim Pauly en desselfs peper file 2492, folio 993
May 11, 1682 d’Ed. Jacob Does en 48 Nederlandse siecken daarmede file 2492, folio 993
May 11, 1682 Item het hoecker de Goutvinck van Bantam mede met Deense goederen file 2492, folio 993
May 11, 1682 Missive van d’Hr. Saint Martin en François Tack file 2492, folio 993
May 11, 1682 Korten inhout van dien file 2492, folio 993-994
May 11, 1682 Specificatie der Deense goederen in het jacht den Alexander geladen file 2492, folio 994
May 11, 1682 Item in de Goutvinck file 2492, folio 994-996
May 11, 1682 Geëxtendeert verhaal wegens het aflopen van onse chialoupen Japara en Massangboom file 2492, folio 996-997
May 11, 1682 Haar Edelheyts missive aan den jongen Sultan overhandight en ingehaalt met behoorlijcke statie file 2492, folio 997
May 11, 1682 Het concept contract met Zijn Hoogheyt nog ingehouden file 2492, folio 997-998
May 11, 1682 Sieckte onder onse militie file 2492, folio 998
May 11, 1682 En generale sterckte tot 1136 coppen file 2492, folio 998
May 11, 1682 De vijanden verthoonen sig dagelijcx ontrent des stadt Bantam in troepes file 2492, folio 998
May 11, 1682 In verscheyde actiën 3 dooden gekregen file 2492, folio 998
May 11, 1682 Aankomste van het Sourats scheepie de Ormus Marchant op Bantam file 2492, folio 999
May 11, 1682 Parthij Franse brieven daarmede aghterhaalt en herwaarts gesonden file 2492, folio 999