Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
May 8, 1682 En hem maandelijx 125 rijxdaalders en vrij packhuys vooreerst te laten genieten file 2492, folio 983
May 8, 1682 De ruyterije deses Casteels van 30 tot en 60 coppen te vergrooten file 2492, folio 983
May 9, 1682 De Engelsen Mrs Charles Sweeting en George Steylman binnen file 2492, folio 983-984
May 9, 1682 Versoeckende uyt name van hare Compagnie hunne goederen van lant te mogen brengen file 2492, folio 984
May 9, 1682 Zijn Edelheyt antwoort daarop file 2492, folio 984-985
May 9, 1682 Item den Portugesen capiteyn van het scheepie St. Anthony oock binnen file 2492, folio 985
May 9, 1682 Sijn aanbrengen file 2492, folio 985-990
May 9, 1682 Beright van Bantam door seecker Mardijker file 2492, folio 990-991
May 9, 1682 Het schip America van Japara met sonder brieven file 2492, folio 991
May 9, 1682 Resolutie wegens de contanten in Compagnies groot cassa in voorraat alsmede de coopmanschappen in de packhuysen file 2492, folio 991
May 9, 1682 Item aangaande het overgelevert vertoogschrift van den fiscaal Qualter Zeeman wegens den commandeur Melchior Hurt , den coopman Reynier Fuys en bergmeester Jan de Graaff file 2492, folio 991-992
May 10, 1682 Den capiteyn Harmen Egberts van de wegmackerij na Tangeran binnen file 2492, folio 992
May 10, 1682 Vertoogschrift eeniger onser borgeren wegens het maacken van de nieuwe weg na Tangeran file 2492, folio 992
May 11, 1682 Het jacht den Alexander van Bantam met den heer Deensen agent Joan Joachim Pauly en desselfs peper file 2492, folio 993
May 11, 1682 d’Ed. Jacob Does en 48 Nederlandse siecken daarmede file 2492, folio 993
May 11, 1682 Item het hoecker de Goutvinck van Bantam mede met Deense goederen file 2492, folio 993
May 11, 1682 Missive van d’Hr. Saint Martin en François Tack file 2492, folio 993
May 11, 1682 Korten inhout van dien file 2492, folio 993-994
May 11, 1682 Specificatie der Deense goederen in het jacht den Alexander geladen file 2492, folio 994
May 11, 1682 Item in de Goutvinck file 2492, folio 994-996